Sponsorlu Bağlantılar

nitel ve nicel araştırmalar

Analitik Kimya kategorisinde açılmış olan nitel ve nicel araştırmalar konusu , ...


Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 13-2008   #1
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart nitel ve nicel araştırmalar

Sponsorlu Bağlantılar
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap

Alt 13-2008   #2
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart

Sponsorlu Bağlantılar
 İlgilenilen fenomenin tanımlanması
 İlgili partilerin indirgenmesi
 Daha ileri düzeyde veri toplanması
 Araştırma sorularını cevaplamaya yönelik veri toplanması
 Rapor yazılması,sunulması ve sonuçların gösterilmesi

Bir projede büyük şirketlerde çalışanların teknoloji yardımıyla eğitilmeleri konusunda karşılaşılan sorunları inceleyelim.Bu konuyu araştırırken asıl araştırma sorunlarımız olan personel eğitimi ve teknoloji gibi konuları derinlemesine araştırabilmek için bu konularla ilgisi olan bir çok paydaşın da analize dahil edilmesi gerekir..Bir ya da birden fazla faktörün analize dahil edilmemesi sonucu araştırma bulgularında tutarsızlıklar ve hatlar olabilir.Araştırmaların güvenilir ve gerçeğe en yakın açıklayıcılıkta olabilmesi için incelenen fenomeni etkileyen ya da ondan etkilenen her şey araştırma kapsamında değerlendirilmelidir.Örnek projeye bakacak olursak çalışanların teknoloji yardımıyla eğitilmeleri konusunda öncelikle çalışanlar yöneticiler,iç ve dış çevresel faktörler,makro faktörler gibi bir çok perspektif üzerinde durulmalıdır.Yapılacak nitel bir çalışmada da bütün bu paydaşlara örneğin mülakat yapılmalıdır ki araştırma gerçeği en güzel biçimde yansıtabilsin.

Örnek Olay Yöntemi(Vaka İncelemesi)
Örnek olay incelemesi (Case study), tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine inceleme demektir. Bazen bir zaman dilimindeki sosyal olaylar da incelenebilir.
Örnek olay yönteminde bir ya da daha fazla organizasyon,grup veya topluluk hakkında belirli bir süre boyunca sistematik araştırmanın yürütülmesi ve analiz edilmesi esastır.Örneğin örgütsel değişimin anlaşılabilmesi için,örgütsel değişim sürecindeki bir örgütün belli bir süre boyunca incelenmesi ve meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi toplanması örnek olay yöntemine göre yürütülebilir.
Bazı kimseler vaka incelemelerine fazla önem vermezler;bunların zaman kaybından başka bir şey olmadığını iddia ederler.Bazıları ise çok sayıda elemanın ve istatistiğin davranış kanunlarının keşfini ve betimlemesi işini çıkmaza sokmakta olduğunu öne sürerek örnek olay yöntemindeki araştırmaları desteklemektedirler.Örneğin,Skinner”bir araştırmacı bin tane farenin,her birini bir saat inceleyeceğine ya da yüz farenin her birini onar saat gözlemleyeceğine,bir fareyi bin saat gözlemlemeyi tercih edecektir” demişti.
Örnek olay yöntemi bir metottan çok bir araştırma stratejisidir.Bu geniş strateji ve araştırma düzeninde bir çok farklı yöntem kullanılabilir ve bunlar ya nitel(kelimeler) ya nicel(sayılar)ya da her ikisi olabilir. Ancak örnek olay incelemeleri daha çok nitel verilerle dayanmaktadır. Betimleme ve açıklamalar sayısal,istatistiksel olmaktan çok yazı ile yani kelimelerle yapılmaktadır.Elbetteki bu vaka incelemelerinde sayısal veri kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir.
Örnek olay yönteminde veri toplama yöntemleri gözlem,mülakatlar ve anketler olabilir.
Mülakat
Sıkı yapılandırılmış, gevşek yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak üçe ayrılır.
Sıkı yapılandırılmış mülakatta sorular önceden belirlenmiştir ve herkese aynı sorular sorulur (anket gibi). Gevşek yapılandırılmış mülakatta bazı açık uçlu sorular vardır. Görüşen ve görüş veren bazı konularda derine gidebilir. Yapılandırılmamış mülakatta sorular serbesttir. İstenilen konuda derinlemesine gidilebilir. Verilen cevaplar yönlendirici olur.

Gözlem
Nitel verilerin hepsi doğrudan görüşmelerle sağlanamaz. Bazen başkalarının gözlem ve düşüncelerinden ziyade doğrudan gözlem yapmak daha güvenilirdir.

Gözlemle veri toplama teknikleri
 Yazılı tasvirler
 Video kayıtları
 Fotoğraf ve malzemeler
 Yazılı kaynaklar
Nitel araştırma yapanların iyi gözlem yapabilme, insanlarla ılımlı ilişkiler kurabilme, dinleyebilme ve verileri iyi analiz edebilme gibi becerilerinin olması gerekir.

Anket
Anket birincil kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur.Amacı araştırmanın problemini çözecek ve ele alınan hipotezleri test edecek bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır. Örnek olay yönteminde de veri elde etmede anket yöntemi kullanılarak örnek olayın çözümü için sistematik bir şekilde veriler toplanılmaya çalışılır.

Örnek Olay Araştırma Süreci
Örnek Olay Seçimi:Örnek olayda ilk aşama çalışmanın gerçekleştirilebileceği organizasyonun seçimidir.Bu amaçla şu sorulara cevap aranabilir;

 Araştırmacı ne tür bir örgüt aramaktadır?
 Bu örgüt çalışılan konunun tipik olarak incelenebileceği bir örgütmüdür?Yoksa uç bir örneğimi temsil etmektedir?
 Araştırmacının tüm kaynak ve ilgisi sadece bu örgüt üzerinde mi yoğunlaşmalıdır?Yoksa birden fazla örgüt mü gereklidir?
 Yani burada en önemli nokta araştırılacak konuya en uygun örnek olayın seçilmesidir.

Seçilen Organizasyonla Bağlantı Kurulması:Eğer daha önce tanımadığımız bir organizasyon söz konusuysa izin alabilmek için birkaç stratejiden bahsedilebilir.Bunlardan birincisi o şirkette çalışan üst düzey yöneticilerden birinin araştırmacılar için referans olmalarıdır.İkinci olarak eğer şirket içinde tanıdığımız yoksa o şirketin üst düzey yöneticisiyle yapılacak mülakat işe yarayabilir.
Bu arada seçilen organizasyonlardaki kilit karar vericilerin tespiti de önemlidir.Bu insanlar yapılması planlanan örnek olay çalışmasına izin verme ya da reddetme yetkisine sahip olan insanlardır.

Teorik Çerçevenin Çizilmesi:Çalışılan konuyu araştırılabilir bir çerçevede ele almak ve daha sonra araştırma konusuna odaklanmak başarılı bir örnek olayın ön şartlarındandır.

Sistematik Veri Toplanması:örnek olay yönteminde veriler çeşitli yollarla toplanabilir(gözlemler,mülakatlar,anketler gibi).Önemli olan verilerin toplanmasının sistematik bir biçimde yapılmasıdır.

Verilerin Analizi:Örnek olay yöntemi sonucu birbiriyle ilgisiz gibi görünen pek çok bilgi yığınları ortaya çıkmaktadır.Bu bilgilerin anlamlandırılabilmeleri açısından araştırma projesinde belirtilen spesifik amaçlara hizmet etmeleri gerekmektedir.Elde edilen veriler nitel ya da nicel yöntemlerle analiz edilebilir.

Buradaki önemli konulardan biri de örnek olayın genellenip genellenemeyeceğidir.Bir ya da bir çok örnek olaydaki özel durumlar hakkındaki genellemeler genelleme olarak değerlendirilirse mini genelleme olarak adlandırırlır.Diğer bir genelleme türü ise araştırma boyunca yapılan mini genellemelerin değiştirilmesi ve düzeltilmesi ile oluşturulan büyük genellemelerdir.Bu ikisi arasındaki temel farklılık,mini genellemenin bir örnek olaydan ya da birbirine çok benzeyen örnek olaydan çıkarılmasıdır.Buna karşılık büyük genelleme çok sayıdaki örnek olayları ifade eder.

Örnek Olay Çalışması Nasıl Yapılır?
Örneğin araştırma konumuz enflasyonun sosyal yaşam üzerindeki etkileri olsun.Bu konunun örnek olay olarak nerde ya da hangi çerçevede ele alınabileceğini düşünün.Örneğimizde enflasyonun insanların sosyal yaşamına etkilerini inceleyebilmek için alt ve orta gelir gruplarından belli sayıda aile seçerek değişen sosyal alışkanlıklar üzerinde durulur.Eğer seçilen aileler herhangi bir şekilde önceden planlanmadıysa genel eğilimi yakalamak mümkün olacaktır.Dolayısıyla genelleme yapılırken maksadı aşacak şekilde özel koşullardan kaynaklanan spesifik durumlar ayırt edilmelidir.Aynı zamanda elde ettiğimiz verileri sistematik bir şekilde kaydetmeliyiz.Örneğimizin teorik çerçevesini sınırları içinde düşünecek olursak sosyal yaşamın içine giren belli başlı aktivitelerin sinema,tiyatro,tatil,gezi,üyelikler vb.enflasyonist ortamda nasıl görüldükleri incelenebilir.Elde dilen veriler nitel ya da nicel yöntemlerle analiz edilebilir.Sosyal yaşam alışkanlıklarındaki değişmelerin ne kadarının enflasyondan kaynaklandığı mülakatlarla belirlendikten sonra mülakat dökümleri içerik analizine tabi tutulabilir.Son olarak yaptığımız araştırmanın anlamlandırılmasına geldiğimizde sosyal hayattaki değişikliklerin ne kadarının enflasyondan kaynaklandığının süzülebilmesi ve bunlarla mantıki yorumların yapılması ile amaca ulaşılmış olunur.
__________________
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
Mevlana
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 17-2009   #3
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 17-06-2009
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 0
derin is on a distinguished road


Standart anket analizi

derin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
4 önemli ana bölge için çeşitli araştırmalar ve gözlemler Gülsel ŞEN Dünyada ve Ülkemizdeki Zeytincilik 0 24-2008 12:49 PM


Şu anda saat : 12:54 AM.