Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Ders ve Araştırma Projeleri (http://www.gidacilar.net/ders-ve-arastirma-projeleri.html)
-   -   Fizibilite Raporu (http://www.gidacilar.net/ders-ve-arastirma-projeleri/fizibilite-raporu-2746.html)

nurten kahraman 01-2010 01:12 AM

FİZİBİLİTE RAPORU

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Proje Tanımı Özet Tablosu
Projenin Yapılacağı Ülkenin Beşeri ve Fiziki Haritası

1. Projenin Tanımı
1.1. Giriş
1.2. Projenin Kısa Açıklaması

2. Projenin Yapılacağı Ülkenin Genel Tanıtımı
2.1. Genel
2.2. Parlemento ve Hükümet Yapısı
2.3. Projenin Yapılacağı Ülkenin Ekonomik Yapısı
2.3.1. Ekonomik Yapının Genel Değerlendirmesi
2.3.2. Finansman Kuruluşları
2.3.3. Yabancı Ekonomik Aktiviteler
2.4. Projenin Yapılacağı Şehrin Özet Bilgisi

3. Yatırımın Niteliğinin Açıklanması

4. Projelerin İnceleme ve İrdeleme Raporu
4.1. Mimari Projeler
4.1.1. Mimari Projelerin Genel Değerlendirmesi
4.1.2. Kullanım Alanları Metrekare Listesi
4.1.3. Metraj Ve Keşifler
4.2. Statik Betonarme Projeler
4.3. Mekanik Tesisat Projeleri
4.3.1. İklim Şartları
4.3.2. Binada Uygulanacak Teçhizat
4.3.3. Kullanma Suyu Tesisatı
4.3.4. Yangın Suyu Tesisatı
4.3.5. Pis Su ve Yağmur suyu Tesisatı
4.3.6. Radyatör ile Isıtma Sistemi
4.3.7. Fan-Coil ile Isıtma-Soğutma (Klima) Tesisatı
4.3.8. Kanallı Havalandırma Tesisatı
4.3.9. Egzost Havalandırma Tesisatı
4.3.10. Otomatik Kontrol Tesisatı
4.3.11. Teçhizat ve Donanım
4.3.12. Sonuç
4.4. Elektrik Tesisatı Projeleri
4.4.1. A.G. Enerji Temini ve Güç Tahmini
4.4.2. Yedek Enerji Temini
4.4.3. Aydınlatma Tesisatı
4.4.4. Kuvvet Tesisatı ve Asansörler
4.4.5. Telefon Tesisatı
4.4.6. Yangın İhbar ve Alarm Tesisatı
4.4.7. Data Sistemi
4.4.8. Müzik Yayın Tesisatı
4.4.9. Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı
4.4.10. Kesin Projeler
4.5. Altyapı Projeleri

5. İş Programı

6. Firma Profili

7. Finansal Analiz
7.1. Yatırım Tahmini
7.2. Yatırımın Finansmanı
7.3. Amortismanlar
7.4. Yıllık İşletme Giderleri
7.5. Gelir Tahminleri
7.5.1. Kira Gelirleri
7.5.2. Satış Gelirleri
7.6. Kar Payı Ödemeleri
7.7. Kar ve Zarar Tahminleri
7.8. Yatırımın Nakit Akışı
7.9. Ekonomik Değerlendirme
7.9.1. Geri Dönüş Oranı
7.9.2. Geri Dönüş Süresi
7.9.3. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi
7.9.4. Net Bugünkü Değer
7.9.5. İç Verim Oranı
7.9.6. Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı

8. Sonuç

9. Ekler
9.1. Arsa Tahsis Belgesi
9.2. Niyet Protokolü
9.3. Metraj ve Keşifler
9.3.1. Mimari ve İnşaat Metrajları
9.3.2. Keşif Özeti
9.3.3. İnşaat İşleri Keşfi
9.3.4. Mekanik Tesisat Keşfi
9.3.5. Elektrik Tesisat Keşfi
9.4. Projeler


Sunuş

Fizibilite raporunu hazırlayan kuruluş veya kuruluşların oluşturdukları konsorsiyum hakkında bilgi verilmesi, Projenin yapıldığı yer hakkında bilgi verilmesi, Projenin içeriği (Mimari, Statik-Betonarme, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı ve Altyapı) hakkında bilgi verilmesi, Finansörlerinin açıklanması…

Proje Tanımı Özet Tablosu
Projenin Sahibi :
Projenin Adı :
Projenin İşletme Süresi : Yap-İşlet –Devret, Mülk Sahibi
Kapasite :
Yatırımın Yeri :
Yatırımın Bedeli :
Öz Kaynak Katkısı :
Temin Edilen Kredi :
İşin Gerçekleştirilmesi : Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş Tarihi
Sözleşme Cinsi : Yap-İşlet (Kiralama) / Yap-İşlet (Satış)
İşin Cinsi : Proje + İnşaat
Projeyi Hazırlayan’ın : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta
Proje Dökümanı Hazırlayan’ın : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta
Tasarım Hizmetleri : Adı, Adresi, Tel., Faks, E-posta

Projenin Yapılacağı Ülkenin Beşeri ve Fiziki Haritası

1. Projenin Tanımı
Geliştirilen projenin kimler tarafından nerede yapılacağı ve içeriğinin neler olduğu hakkında bilgi verilmesi…

1.1. Giriş
Projenin yapılacağı yer, izin belge no, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı ülkenin ve şehirin bahsi geçmelidir.

1.2. Projenin Kısa Açıklaması
Kuruluş veya kuruluşların oluşturdukları konsorsiyum tarafından yapılması planlanan projenin büyüklüğü, kapsamı, iç ve dış görünümü hakkında bilgi…

2. Projenin Yapılacağı Ülkenin Genel Tanıtımı
2.1. Genel
Projenin yapılacağı ülkenin jeolojik yeri, jeo-politik önemi, nüfusu, yüzölçümü, etnik ve dinsel yapısı, iklim yapısı, başkenti ve önemli kentleri…

2.2. Parlemento ve Hükümet Yapısı
Projenin yapılacağı ülkenin siyasi geçmişi, yönetim şekli ve mevcut hükümet yapısı, siyasi sistem, partiler, politik risk, üye olduğu önemli uluslararası kuruluşlar ve üyelik süreçleri…

2.3. Projenin Yapılacağı Ülkenin Ekonomik Yapısı
2.3.1. Ekonomik Yapının Genel Değerlendirmesi
GSMH, Para Birimi, İş gücü, Bütçe Yapısı, Endüstriyel üretimi, İthalat ve İhracat dengeleri, Doğal Kaynakları, Tarımsal ürünleri, Sanayi dalları…

2.3.2. Finansman Kuruluşları
Ülke içinde bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında genel bilgi…

2.3.3. Yabancı Ekonomik Aktiviteler
Projenin yapılacağı ülkede bulunan yabancı kuruluşların yapmış olduğu ekonomik aktivitelerin neler olduğu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca projenin yapılacağı ülkenin uluslararası düzeyde özel sektör uygulamaları için almış olduğu teşvik ve tedbirlerin neler olduğu hakkında bilgi verilmelidir.

2.4. Projenin Yapılacağı Şehrin Özet Bilgisi
Projenin yapılacağı şehrin özellikle alt ve üst yapısı hakkında genel bilgi verilmeli, proje tedarikçilerinin kimler olabileceği hakkında araştırma bulgularından bahsedilmeli, ayrıca kentin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi verilmelidir.


3. Yatırımın Niteliğinin Açıklanması
Projenin finansmanının nasıl sağlandığı veya sağlanacağı, Konsorsiyum oluşturan firmaların önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve sürdürülmesinde karşılaşılacak parasal, yönetimsel sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl yapılacağı, sonrasında ortaya çıkacak yönetim, işletme yapısının neler olabileceği hakkında bilgi verilmeli…

4. Projelerin İnceleme ve İrdeleme Raporu
Projenin büyüklüğü, oturum alanı, katlı ise kaç kattan oluştuğu yazılmalı…

4.1. Mimari Projeler
4.1.1. Mimari Projelerin Genel Değerlendirmesi
Bu bölümde projenin mimari tasarımında çevredeki yapıların konumları göz önünde bulunduruldu mu? Sorusu yanıtlanmalı, ardından projenin fonksiyonelliği ve teknolojiyi kullanım şekli anlatılmalıdır. Mimari projenin içinde bulunduğu şehire katkısının ne olacağı anlatılmalı, neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. Ayrıca mimari projenin ülke ve kent standartlarına uygunluğu hakkında bilgi verilmeli…

4.1.2. Kullanım Alanları Metrekare Listesi
Projenin çok katlı bir bina olduğunu varsaydığımız da her bir katta bulunan kullanım alanları hakkında bilgi verilmeli, örneğin Karum iş merkezine benzer bir yapı hakkında bir proje hazırlıyorsak, Bodrum Katında, Giriş Katında ve Asma Katlarda bulunan ofislerin, mağazaların, asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yangın çıkış merdivenlerinin, WC’lerin, merdivenlerin konumları, adetleri, metrekare büyüklükleri hakkında bilgi verilmeli, ardından normal katlardaki ofis sayıları, çalışma ve toplantı odaları, sekreter odaları, WC’ler, arşiv odaları, mutfaklar, asansörler, merdivenler, yangın merdivenlerinin konumları, adetleri, metrekare büyüklükleri hakkında bilgi verilmelidir.

Kullanım Alanlarının Metrekare Listesi (Çizelge)
Kullanılan Alan m2 Toplam Alan m2
Bodrum Katı
Zemin Katı
Asma Katlar (1-2-3)
Ofis Katları (4-5-6-7-8)

4.1.3. Metraj Ve Keşifler
Bu bölümde metrajların projeler ile karşılaştırılıp, mertebe kontrolluğu yapılarak uyumlu olup olmadığı incelenmeli, ayrıca inşaat alanı ile metraj listesi herbir kalem için irdelenip, kabul edilebilir olup olmadığı raporlanmalıdır.
İnşaat imalatları ile ilgili seçilen mimari malzemelerin cinsinin, niteliğinin, kalitesinin, projede öngörülen teknolojik malzeme kullanımının ve seçimlerinin, bina kaliteleri ile uyumluluğu, miktar bakımından uyumlulukları hakkında bilgi verilmeli, malzeme seçimlerinin ulusal veya uluslar arası kriterlere uygun olup olmadığı hakkında bilgi verilmeli, kesin proje üzerinden keşifler ve metrajlarda öngörülen malzemelerin projeye uygunluğu hakkında bilgi verilmelidir.

4.2. Statik Betonarme Projeler
Bu bölümde, mimari tasarımda öngörülen ünitelerin ve binanın ilgili yük analizinin yapıldığı, statik hesapların veri tabanının oluşturulduğu, zemin etüdlerinin yapıldığı, elde edilen jeolojik ve jeoteknik parametrelere göre fizibilite hesaplarına temel teşkil eden kesin projelerin yapılışı hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca, uygulama aşamasında herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşılaşmamak için betonarme projelerinin mekanik tesisat, elektrik ve enstrümantasyon projeleri ile süperpozisyonunun sağlandığı ve muhtemel uyumsuzlukların önlenmesi için neler yapıldığı hakkında bilgi verilmeli, projenin imalatı kapsamında uyulacak güvenlik tedbirlerine de değinilmelidir.

4.3. Mekanik Tesisat Projeleri
4.3.1. İklim Şartları
Yapının ısı projesi uygulandığı şehir için kabul edilen yıllık maksimum ve minimum sıcaklık değerleri, nem oranı, yağış oranı dikkate alınarak hazırlanmalı ve iklimlendirme proje sistemi oluşturulduğu hakkında bilgi verilmeli, uygulama aşamasında bu sistemlerin bilgisayar desteğiyle otomasyonu sağlanıyorsa raporda değinilmelidir.

4.3.2. Binada Uygulanacak Teçhizat
4.3.3. Kullanma Suyu Tesisatı
Bu bölümde kullanım suyunun nereden temin edileceği, su kesilmelerine karşı ne gibi önlemler alındığı, hidrofor sistemi ve dağıtım hatları hakkında bilgi verilmelidir.

4.3.4. Yangın Suyu Tesisatı
Bu bölümde yangın için gerekli bağımsız şebeke ve tüm katlarda bulunan yangın söndürme sistemi hakkında bilgi verilmelidir.

4.3.5. Pis Su ve Yağmur suyu Tesisatı
Yapının pis su ve yağmur suyu tesisatında kullanılan malzeme, atık suyun nereye bağlanacağı hakkında bilgi verilmelidir.

4.3.6. Radyatör ile Isıtma Sistemi
Binada klima tesisatının yanı sıra radyatör ile ısıtma ihtiyacı varsa bu sistemin nerelerde kullanılacağı hakkında bilgi verilmeli…

4.3.7. Fan-Coil ile Isıtma-Soğutma (Klima) Tesisatı
Binanın ısıtılması, soğutulması ve havalandırmasını sağlayacak sistem hakkında bilgi verilmesi…

4.3.8. Kanallı Havalandırma Tesisatı
Mahallere, oda sıcaklığı derecesinde ısıtılmış/soğutulmuş hava ulaşımının nasıl olacağı, hava debisinin ve basıncın nasıl ayarlanacağına bu bölümde değinilmelidir.

4.3.9. Egzost Havalandırma Tesisatı
Yapıda bulunan mutfak, Wc, otopark alanlarında havalandırmanın nasıl yapılacağı, hava dengesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmeli…

4.3.10. Otomatik Kontrol Tesisatı
Isıtma/soğutma, klima kanalları, yangın tesisatı, elektrik, su tesisatında kullanılan otomasyon hakkında bilgi verilmeli…

4.3.11. Teçhizat ve Donanım
Teknik ekipman, donanım ve aksesuarların seçiminde nelere önem verildiği belirtilmeli...

4.3.12. Sonuç
Bu bölümde projenin mekanik tesisat projelerinin, yürülükte bulunan yönetmeliğin şartnameler ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığı, keşiflerde öngörülen malzemelerin, projeler ve ihtiyaç programına uygun olarak düzenlendiği belirtilmelidir.

4.4. Elektrik Tesisatı Projeleri
4.4.1. A.G. Enerji Temini ve Güç Tahmini
Yapıya gerekli alçak gerilim enerjisinin nereden temin edileceği, güç tahmininin ne olacağı öngörülmelidir.

4.4.2. Yedek Enerji Temini
Binaya yedek enerji temininin nasıl sağlanacağı, kapasitenin ne olacağı belirtilmelidir.

4.4.3. Aydınlatma Tesisatı
Aydınlatma tesisatında hangi malzemenin kullanılacağı, ne tür tabloların kullanılacağı, tablolarda kullanılacak güvenlik cihazlarının neler olacağı hakkında bilgi verilmeli…

4.4.4. Kuvvet Tesisatı ve Asansörler
Bu tesisat gerek imalatçı firma gerek elektrik firması tarafından yapılan kuvvet yüklerini esas alan, özel otomatik kuvvet yükleri gerektiren bir yapıya sahiptir. Bina için öngörülen kuvvetin ne kadar olduğu ve asansörlerin neler olacağı kapasite de göz önünde bulundurularak açıklanmalıdır.

4.4.5. Telefon Tesisatı
Yapıda haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere ana dağıtımın nasıl olacağı, tesisatın nasıl dizayn edildiği açıklanmalıdır.

4.4.6. Yangın İhbar ve Alarm Tesisatı
Yapıda yangını önceden algılayabilecek, ikaz edecek, söndürecek sistemin işlevi hakkında bilgi verilmelidir.

4.4.7. Data Sistemi
Yapıda ofislerde ve mağazalarda kullanılacak data sisteminin oluşturulması ve tedarikçilerin kimler olabileceği hakkında bilgi verilmelidir.

4.4.8. Müzik Yayın Tesisatı
Yapıda, fuaye, sergi salonu, konferans salonu gibi genel ve geniş hacimli alanlarda kullanılacak bağımsız müzik yayınının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.

4.4.9. Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı
Yapıda, yıldırımdan korunma için kullanılacak aktif paratoner sistemi ve topraklama tesisatı hakkında bilgi verilmelidir.

4.4.10. Kesin Projeler
Kesin projelerin ölçeğinin ne olacağı ve bu projeler dikkate alınarak fizibilite verilerinin netleştirilmesi, metraj ve keşiflerin son halinin nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeli, sonuçta, projenin ülke ve uluslararsı standartlara göre gerçekleştirileceği belirtilmelidir.

4.5. Altyapı Projeleri
Yapıda alt-yapıya ihtiyaç olup olmadığı alt-yapının kim tarafından çözümleneceği, şehir şebeke bağlantısının nasıl gerçekleşeceği ayrıca kapasitenin neler olabileceği hakkında bilgi verilmeli…

5. İş Programı
Bu bölümde iş programının hazırlanması, ayrıntılı olarak incelenişi ve programın ana kalemlerinin irdelenmesi gereklidir. Bu kapsamda, İnşaatın yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçeçek sürenin öngörülmesi ve bu sürede gerçekleşen inşaat imalatındaki aşamaların belirlenmesi gereklidir.

6. Firma Profili
Bu bölümde inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın veya firmaların profilleri ve her birinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri proje ve yatırımların listesi gösterilmelidir.


7. Finansal Analiz
7.1. Yatırım Tahmini
Yatırım Kalemleri
Arazi
İnşaat
Mekanik
Elektrik
Muhtelif Giderler (Arazi Düzenlemesi, Proje Giderleri, Genel Giderler)
İnşaat Dönemi Faiz Giderleri
Toplam Sabit Yatırım
İşletme Sermayesi
Toplam Yatırım

7.2. Yatırımın Finansmanı
Yatırım Finansmanının ne kadarının Özkaynak’tan ne kadarının Kredi’yle gerçekleştiği bu bölümde belirtilmelidir. Finansman maliyetleri açıklanmalı, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti belirlenmeli, Kredi kullanımı, faiz ve anapara ödeme tablosu yapılmalıdır.

7.3. Amortismanlar
Proje için uygulanacak amortisman oranı bu bölümde belirtilmelidir.

7.4. Yıllık İşletme Giderleri
Yıllık işletme giderleri binanın ortak bölümlerinin bakım, güvenlik, ısıtma, temizlik ve mekanik kısımlarının işletilmesi giderleri olup, finansman giderleri hariç toplam yatırım maliyetinin belli bir oranı olarak varsayılabilir. İşletmeye ilişkin personel giderleri yine bu kalem içinde hesaplanmaktadır.

7.5. Gelir Tahminleri
Yatırımın gelirleri kira ve satışlardan oluşacaktır.

7.5.1. Kira Gelirleri
Metrekare başına alınacak kira gelirleri mağazalar ve ofisler için ayrıca gösterilmelidir. Kira gelir tahmini yapılmalıdır.

7.5.2. Satış Gelirleri
Satılması düşünülen bölümlerin metrekare başına satış fiyatı bu bölümde belirtilmelidir. Satış gelir tahmini yapılmalıdır.


7.6. Kar Payı Ödemeleri
Ortaklara ödenecek tahmini kar payları burada belirtilmelidir.

7.7. Kar ve Zarar Tahminleri
Projenin işletilmesiyle ortaya çıkacak tahmini kar ve zarar tahminlerine bu bölümde yer ayrılmalıdır.

7.8. Yatırımın Nakit Akışı
Yatırımın nakit akımı tablo halinde gösterilmelidir.

7.9. Ekonomik Değerlendirme
7.9.1. Geri Dönüş Oranı
7.9.2. Geri Dönüş Süresi
7.9.3. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi
7.9.4. Net Bugünkü Değer
7.9.5. İç Verim Oranı
7.9.6. Modifiye Edilmiş İç Verim Oranı

8. Sonuç
Bu bölümde yukarıda yazılmış olan raporun bir nevi özetinin yapıldığı bu bölümde genel olarak bu projenin kabul edilebilirliği hakkında karar verilmesi gereklidir.

9. Ekler
9.1. Arsa Tahsis Belgesi
9.2. Niyet Protokolü
9.3. Metraj ve Keşifler
9.3.1. Mimari ve İnşaat Metrajları
9.3.2. Keşif Özeti
9.3.3. İnşaat İşleri Keşfi
9.3.4. Mekanik Tesisat Keşfi
9.3.5. Elektrik Tesisat Keşfi
9.4. Projeler

Arkadaşlar ıstegınız Fizibite Raporlarını Bu Baslıklar Altında Olusturmanız Gereklı Oldugunu Emınım Hepınız Bılıyosunuzdur Onun Için Yardım Isterken Hangı Bölümüyle Ilgili Yardım Istedıgınızı Belırtırsenız Daha ıyı Yanıtlar Alabılırsınız Bu Kadar Detay ısteyen Bı Konuda Tüm ödevi Burdan Bulup Okula Götürmeyi Düşünmüyosunuzdur Umarım Zaten Bu Dersin Amacı Sizlerin Yatırım Alanındaki Kapasitenızı ölçmek Adına Yapılmaktadır.bizim Zamanımızda Bu Rapaorların Konusunu Kendımız Belırlerdık Eger Hala öyleyse Bulundugunuz Yerden Faydalanabılecegınız Işletmeleri Ve Bölgenin Neye Daha Uygun Oldugunu Göz önünde Bulundurursanız Size Daha Faydalı Olur Hepinize Iyi çalışmalar

muç 12-2014 04:35 PM

Merhabalar,
Acil makarna üretim tesisi için fizibilite raporu istiyorum sadece bana yol gösterici olacağından emin olabilirsiniz


Şu anda saat : 12:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.