Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > DANIŞMANLIK HİZMETLERİ > ENDÜSTRİYEL TASARIM
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 01-2009   #1
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 19
Tecrübe Puanı: 81
Tecrübe Derecesi : Oktay SARI will become famous soon enough
Oktay SARI will become famous soon enough
Arrow Endüstriyel Tasarım Hakkında Herşey

Tasarım Nedir
--------------
Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde bulunan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartı ile dış görünümlerinin koruma altına alınmasıdır.

Bir başka deyişle, ürünün süsü veya estetik görünüşüdür. Estetik görünüş; Ürünün biçimi, rengi, süsü veya bunların kombinasyonları sonucu ortaya çıkan ve göze hitap eden görünüşüdür.

Tasarım konusu ürün endüstriyel yolla birden fazla sayıda üretilebilmelidir. Eğer ürün endüstriyel yolla birden fazla sayıda üretilemiyorsa veya üretilmek istenmiyorsa, bu durumda ortaya çıkan ürün sanat eseri kapsamına girer ve telif hakkı kapsamında korunur.

Örneğin, tek olarak üretilmiş resim veya heykel.

HANGİ TASARIMLARIN KORUNMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMALIDIR?

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların korunması için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunulmalıdır. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

KORUMA KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN TASARIMLAR NELERDİR?

·Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,

·Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,

·Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

·Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek yahut bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar,koruma kapsamı dışındadır.

TASARIMDA YENİLİK NEDİR?

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarımın yeniliği etkilenmez.

ÜLKEMİZDEKİ TASARIM TESCİL SİSTEMİ NASILDIR?

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan tasarım tescil başvuruları, sadece başvuru şartları ve 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. Maddesi kapsamına göre incelenerek tescil edilmektedir. Bunun anlamı ise, sadece başvuru için gerekli evrakların (dilekçe, vekaletname, ücret vb.) var olup olmadığı hususunda incelemenin yapılmasıdır.

Yukarıda bahsedilen inceleme sonucunda, herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular tasarım siciline kayıt edilir ve Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanarak ilan edilir. Yayın tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ilanı yapılmış tasarımla ilgili gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla tasarım belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı talep edene gönderilir.

İtiraza konu tasarım için tescilin devamı veya iptali konusunda verilecek karar Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu’nda alınır. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu’nda, itiraz ekinde sunulan itiraz dilekçesi ve belgeler doğrultusunda karar verilmektedir. İtiraza konu tasarımın yıllardır piyasada var olduğunun bilinmesine rağmen eğer bu durum itiraz ekinde herhangi bir belge ile ispatlanamaz ise, tescilin devamı yönünde Yeniden İnceleme değerlendirme Kurulu’nda karar alınmaktadır. İtiraz eden, itirazını yazılı belgelerle ispatlamak zorundadır. Enstitü, tescile konu olan tasarımın yenilik özelliğine sahip olup olmadığı hususunda herhangi bir araştırma yapmamaktadır.

Tescile 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilmektedir.

6 aylık yasal itiraz süresinin kaçırılması durumunda, tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğü için adli mahkemelerde dava açılabilir.

AYIRT EDİCİ NİTELİK NEDİR?

Endüstriyel tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olması, ayırt edici niteliğe sahip olma anlamındadır.


Tasarım Tescili
----------------
Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.
Bu sistem ile;
• üretim yöntemi,
• ürünün kullanım amacı,
• foksiyonel özellikler yada teknik faydalar koruma altına alınamaz.
Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınann, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.


Neden Tasarım Tescili Almalıyım
--------------------------------
Rekabetçi pazar yapısına sahip ekonomilerde faaliyet gösteren firmaların alternatif güçleri arasında önemli yere sahip olan tasarım çalışmaları tüketiciler için vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Bu özellik ile firmalar rekabet gücünü arttırma yoluna giderek farklı ve yepyeni tasarımlarla başarıya ulaşmaktadır. Başarının yolunu açan bu tasarım çalışmaları, hayal gücü, yoğun emek, üstün fikirlerden ortaya çıkmakta ve değer taşımaktadır.

Tasarım çalışmaları sırasında yapılan yatırımların, sarfedilen emeklerin karşılığının beklenmesi ve haliyle alınması haksahibinin en doğal hakkıdır. Ancak çalışmaları yapan kişi veya kurumların bu konuda haksahibi olabilmeleri sadece yeni tasarımları, kendi kattıkları özgün fikirler ve değerle ortaya çıkarmaları ile son bulmamakta, bu değerlerin koruma altına alınması gerekmektedir.

Firmaların değerlerine sahip çıkmaları, başka kişi veya kurumların kopyalama, hırsızlık ve taklitlerinin önüne geçebilmeleri ve bu bağlamda elde edilecek gelirin geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir. Bu sirkülasyon, işletmelerin güçlenmesi yeni yatırımlara girmesi ve sürekli gelişim ile ekonominin büyümesi anlamına gelmektedir.

Tasarım hakkının başka kişilerce elde edilmesi halinde ve hatta tescil ile koruma alınması halinde tasarım hakkını geri almak çok zor hale gelmekte, bazen de imkansızlaşmaktadır.

Tasarımların, tasarım tescili ile korunması Türkiye’de 554 sayılı KHK hükümlerine göre Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmakta ve belgelendirilmektedir.


Tararım Tescili Süreçleri
------------------------
Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır;

a) Şekilsel İnceleme; Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. ( 1 ay)

b) Endüstriyel tasarım sicile kayıt ve yenileme; Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel tasarım siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk resmi Endüstriyel Tasarımlar bülteninde yayınlanmasıdır. ( 15 gün- 1 ay)

c) Tescile İtiraz; Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici niteli,k vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yneilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. ( 6 ay )

d) Belgelendirme; 6 aylık yasal itiraz süresi içersinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazın reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır. ( 1-2 ay)

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ ayırt edici nitelik ” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.


Tasarım Tescili İçin Gerekli Evraklar
-----------------------------------
Gerekli Belgeler

Endüstriyel Tasarım Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

- Başvuru dilekçesi,
- Tasarımın görsel anlatımını içeren tarifname (1 adet),
- Tasarımın görsel anlatımı (8x8 cm ebadında veya en fazla 16x16cm 1 adet),
- Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde noterden onaylı imza sirküleri,
- Başvuru ve yayın harcının ve rüçhan hakkı talep ediliyorsa harç ve ücretinin ödendiğini gösterir belge,
- Vekaletname

Adres Değişikliği İçin Gerekli Belgeler:

- Adres değişikliğini gösterir belge
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı ,aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Ünvan Değişikliği İçin Gerekli Belgeler:

- Ünvan değişikliğini gösterir,Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti veya bu değişikliği gösterir belge
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Ünvan değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Nevi Değişikliği İçin Gerekli Belgeler:

- Nevi değişikliğini gösterir belge
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Devir İçin Gerekli Belgeler:

- Devir alan ve verenin imza ve beyanlarına havi tasarım ve tasarım adının geçtiği noter tasdikli devir sözleşmesi aslı
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Devir alan tüzel kişi ise imza sirküleri aslı
- Vekaletname

Lisans İçin Gerekli Belgeler :

- Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını lisansa konu olan tasarımı, tasarım tescil numarasını,ücretini,süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi aslı,
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Veraset Yoluyla İntikal ve Rehin İşlemi İçin Gerekli Belgeler:

Miras yoluyla intikal işlemi için;

- Veraset ilamı
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

Rehin işlemi için;

- Rehin Sözleşmesi
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Rehin sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
__________________


=======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄█▓░GIDA TEKNİKERİ░▓█►
=======ஜ۩۞۩ஜ=======
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam,
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli,
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...”

DENETİMSİZ GIDAYA HAYIR
Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
tasarimin sicile kaydi, tasarimin sekilsel incelenmesi, tasarimin gorsel anlatilmasi, tasarim nedir, rehin sozlesmesi, marka veraset islemleri, marka unvan degisikligi, marka lisans nedir, marka lisans, marka devir islemleri, marka adres degisikligi, lisans veren, lisans alan, intikal sicil kaydi, endustriyel tasarim nedir, hangi tasarimlar korunur, endustriyel tasarim, tescile itiraz


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Patent Hakkında Herşey Oktay SARI PATENT 4 14 Saat önce 07:46 AM
Şarap Üretiminin Yeni Teknolojilerinde Endüstriyel Soğutma Gülsel ŞEN Alkollü İçecekler 1 27-2009 08:35 PM
hamamböceği hakkında herşey Gülsel ŞEN Hijyen ve Sanitasyon 1 20-2008 12:05 AM
Zeytinyağı ile Alakalı Herşey Muhittin YILMAZ Zeytinyağı Üretimi 6 24-2008 06:36 PMŞu anda saat : 09:58 PM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.