Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Gıda Düşünce Grubu (http://www.gidacilar.net/gida-dusunce-grubu.html)
-   -   GMP Nedir? Nasıl Kurulur? (http://www.gidacilar.net/gida-dusunce-grubu/gmp-nedir-nasil-kurulur-162915.html)

csnv5353 01-2016 09:24 PM

GMP Nedir? Nasıl Kurulur?
 
Merhaba arkadaşlar, bugünkü yazımızda GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları nedir? Nasıl kurulur? bu soruların üzerinde özetle duracağız.

GMP, insan sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konularını kapsayan bir kalite sistemidir. Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşıklıkların (kontaminasyon), karışıklıklar ve hataların engellenmesi için ilgili süreçleri ve bunun için kurulan organizasyonu denetlemeye çalışan bir sistemdir. Esas olarak GxP (GoodxPractise) döngülerinden birisidir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), İyi üretim pratiği (GMP) yerine daha çok “cGMP” tanımı kullanılır. Burada kullanılan “c” kelimesi ingilizce “Current-” kelimesinin kısaltılmışı olup “ dinamiklik anlamında kullanılır. İyi üretim pratiğinin, bir kez kurulan sabit bir sitem değil, sürekli denetlenen, ortaya çıkan eksikliklerin, hataların sürekli denetlendiği, düzeltildiği ve eklemeler yapıldığı esnek bir organizyonu tanımlamak amacıyla kullanılır.

Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
İmalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

GMP’ nin genel şartlarının yerine getirilmesi, sistematik ağın aşağıda ki unsurlara göre dizaynı ile mümkündür.
a- Kalite yönetimi
b- Personel ve organizasyon
c- Bina, donanım, ekipman ve materyaller
d- Dokümantasyon
e- Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
f- Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
g- Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
h- Şikayetler ve geri çağırma
i- Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi
j- Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
k- İçsel ve dışsal denetim .

Görmüş olduğunuz gibi GMP tüm üretim hatları ve organizasyon için kapsamlı bir takip sistemi kurmayı sağlamaktadır. Bir gıda işletmesinin ana yönetim sistemlerinden olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi doğrudan GMP ile ilişkili durumdadır. İkisi adına bir kıyaslama yapmak istersek; GMP, ISO 22000 standardı için bir ön gereksinim programıdır denilebilir. Yani ISO 22000 standardını kullanacak olan bir gıda işletmesi işe GMP gerekliliklerini yerine getirerek başlaması en doğru yol olacaktır. Peki GMP standardını işletmemize kuracak olsak nasıl bir yol izlemeliyiz?
Öncelikle bazı basamakları tamamlamamız gerekmektedir. Bunlar;

Ön Denetim ile Yönetsel, Fiziksel ve Operasyonel Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi;
Bu basamak için Uluslararası GMP kılavuzu baz alınmalı ve işletme yönetsel, fiziksel ve operasyonel olarak durum değerlendirilmesine tabi tutulmalıdır.

GMP kuralları;

1-Üretimi yapılacak işlerin ayrıntılarına karar vermek(ürün tipleri, kontrolleri, onayları)

2-Yapılacak her şeyi yazmak, (Standart uygulama yöntemleri ( Standart operating procedures=SOP’ lar), ekipmanlar, laboratuarlar vb)

3-Yazılan her şeyi yapmak (Eğitim, yeterlilik, proses kontrol)

4-Yaptığını yaz, Yaptıklarını Kanıtla(kayıtlar, denetimler)

5-Düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, Hataları düzelt ve kaliteyi artır( işlemleri izle, soruştur ve sonuçlar çıkart)

GMP Sisteminin Zorlukları

GMP Sistem kurulum ve uygulamalarında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan başlıcaları;

1-) Herhangi bir işe başlamadan önce yazılı ve doğru talimatlara göre çalışıldığından emin olunmalıdır.
2-) Bu talimatlara her zaman , kesinlikle hiçbir yerini atlamadan takip edilmelidir.
3-) Doğru malzemenin kullanılması sağlanmalıdır.
4-) Doğru ekipmanın kullanılmasını ve temiz olmalarının sağlanması gerekmektedir.
5-) Kontaminasyonu ve karışmayı önleyecek şekilde çalışılmalıdır.
6-) Etiketleme hatalarına karşı her zaman dikkatli olunmalıdır.
7-) Her zaman titizlikle ve doğru şekilde çalışılmalıdır.
�� Çalışanlar dahil olmak üzere her şey temiz ve düzenli tutulmalıdır.
9-) Her zaman hatalara, yanlışlara ve kötü olaylara karşı hazırlıklı olunmalı ve bunlar derhal rapor edilmelidir.
10-) Tutulan raporların ve yapılan kontrollerin doğruluğundan emin olunmalıdır.
GMP Uygulamaları ve Hijyen Eğitimleri;
Ön denetim yapılması sonucu elde edilen verilere dayanılarak eğitim ihtiyaçları tespit edilip bir plan dahilinde eğitimler gerçekleştirilmeli.
Operasyonel Hijyen Kriterlerinin Tespiti;
Ön denetim sürecinde iyileştirilmesi gereken hijyenik koşulların tespiti ile ilgili çalışmalar bu bölümde detaylandırılır. Tesisin farklı noktalarında ve üretim ve ürün özellikleri göz önünde bulundurularak tesiste, yerleşimde, kullanılan ekipmanlarda ve alt yapıda (aydınlatma, havalandırma, ısıtma) yapılması gereken çalışmalar bu aşamada yürütülür.

Bu aşamaları tamamlamış olan bir işletme artık ISO 22000 standardını da kolaylıkla kurup uygulayabilecek kapasiteye erişmiş demektir.


Şu anda saat : 12:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.