Sponsorlu Bağlantılar

mineral olma özellikleri

Gıda Kimyası kategorisinde açılmış olan mineral olma özellikleri konusu , ...


Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16-2008   #1
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart mineral olma özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap

Alt 16-2008   #2
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart

Sponsorlu Bağlantılar
KRlSTALO'GRAFİ.. (MİNERAL .ŞEKİLLERİ)
Mineraller özelliklerine aöre kristallenmis ve amorf maddeler olarak ikiye ayrılırlar. Bazı maddelerin özelliklen maddenin Dutun vonjerınae aynı olur.Örneğinı TabaattaJazjaca_pulunar. bir minejg[_olcmjOpal mineralinin ısı yayma özelliği her noktasında aynıdır. Bunu şu şeklide bjısit bir deney 7apaja.k_ania.yabilinz.. OpalderTy^pilmışJn£ip-vna üzerine p'âlmufyiu'Süfap'TflZdirıirrıış bir toplu iğne ucuy[a__bu bilmumuna bir noktadan değdirırsek balmurnynur^dajre şeklınae eridiğini görürüz. Erimenin daire şekjinge oluşu Opalin _ısıj/ıyına.j)zeü!ğınjn her noktada aynı olduğunu gösterir, i,^fflliK'<anynnla>fe gora iaegişrneyejgjaDj/Te maddelere İzotrop maddeler özelliklerine de Izotropl denir
"abiatta az bulunan böyle maddelere karşılık özelliklen yönlere göre değişen birçok mineraller vardjL.Bjjnlan da şu şeJuîde~bir İKİ mınneraı uzerınae goreDiıınz. Mavi ve uzunca bir mineral gjan_Dısten mineralinin sertlik özeljiğini incelediğimizde yönlere göre değiştiğini^gojjjaız. Bu mineralin uzun ekseni yönünde bir çelik çakı ucu J|e_çizmek. istediğimizde kûlavca.azi&üirlz ~Bu yöndeki sertligi^akJasik^ civarındadır. _Yani Florjjjn sertligins-eşittir. ^Eâer bu çizme ışıemıni mineralin eni yönünde gevam ettirirsek^ çizilmenin yavaş yavaş gücleştiğini tam enine dik olarak ise çizilmediğini görürüz^ Eni yönündeki sertliği yaklaşık Kuvarsın sertliğine yani 7 civarındadır.
Bir başka örnek olarak kordiyerit mineralini gösterebiliriz Bu mineralden küçük küp şeklinde kristaller yaptığımızda bu kristallerin birbirine dik üç farklı yönde, farklı renkler gösterdiğini görürüz. Bir yönde mavimsi, diğer yönde sarımsı. üçüncü yönünde ise menekşe renklidir. Mineralin bu şekilde farklı renkler gösterebilmesi mineralin ışığı emme veya absorbe etme özelliğinin farklı olduğunu gösterir. Yönlere göre özettikleri bu şekilde değişen minerale de Anizotrop mineraller özelliklerine de Anizotropi adı verilir.
Anizotrop cisimler oluşurken düzgün olarak büyüyebilirlerse düzgün yüzey çok köşeli ve kenarlı şekillerde olurlar.
Böyle şekillere Kristal adı verilir.
Bu krisîallenmiş maddeler daima ideal kristal şekillerinde bulunmazlar. Onlar göze görünmeyen iç
çok'faktörlerin etkisi_altında kalarak çeşitli şekillerde bulunurlar ^krisfol ojduöu ancak mikroskopta gj)jjjlebilen_boyle
"maddelerin yığıntılarına. Kristal apregatı (topluluğu) denir Kuvars ve Kalsit çoğunlukla kristaller sekimde Jips ^ 5elâTıeiı Dj£jprQra| "'^n P^ıdermiTise çoğunlukla kristaı agregatr olarSK ouıunurıar.'Anlatılanlardan anlaşılacağı TJZere mineraller homojen ve anızotrop cisimlerdir. Homojenlik Kristalin her noktasında fiziksel ve kimyasal bakımdan farksız olduğunu gösterir. Kristalin ikinci bir özelliği olan anızotropluk ise belli özelliklerin yönlere göre değiştiğini yanı yönlere bağlı olduğunu gösterir. Izotrop cisimlerin büyüme süresince büyüme kuvvetleride yönlere göre değişmediğinden ve her yönde aynı olduğundan bir engele rastlamadan büyüyebilirlerse bu mineraller yuvarlak, küre gibi şekillerde olurlar. Yani içerisinde bulunduğu kabın şeklini alırlar. Böyle minerallere Amorf (şekilsiz) mineraller denir. Örneğin tabiatta fazlaca bulunmalarına karşılık izotrop maddeler daha az bulunur.Kristallenmış maddelerin sabit olmalarına karşılık amorf maddeler sabit değildir. Yani bu şekildeki mineraller zamanla kristallenmiş mineral durumuna geçebilirler.
.BİR KRİSTALİN (MİNERALİN) OLUŞUMU'
Eriyiklerde, sıvılarda ve gazlaraa bulunan bir madde katı duruma geçerken kristaller oluşur, örneğin havadaki / su buharı ısısının düşmesiyle birlikte kar kristallerine dönüşür. Çoğunlukla kristaller bir veya birkaç maddenin bıraraya
gelmesiyle oluşurlar. Bir eriyikte (veya buharda) krıstallenme olayının olabilmesi için o eriyik veya buharın doymuşluk sınırını aşarak üst doymuşluk sınırına gelmiş olması gerekir. Üst doymuşluk sınırına gelen eriyikteki iyonlar birbirlerine yaklaşmış olduklarından pozitif yüklü olanlar negatif yüklü olanlarla birleşerek ilk kristalcik meydana gelmiş ciur. Bu kristalciğin çevresinde bulunan eriyik maddesini kısmen bu kristalciğe vermiş olduğundan kristalcik çevresindeki bu alana kristallerime alanı denir.
Pirit (FeS2) küp şeklinde kristallenmiştir.)
Zamanla küp etrafındaki (+) ve (-) ler yok olacaktır. Bu alana kristallenme alanı denir, (iyonların bulunmadığı alan) eriyiğin bu1 kristallenme alanından başka yerlerinde üst doymuşluk sınırı varsa veya eriyiğin buharlaşması ve soğuması ile üst doymuşluk durumu bir daha oluşabilse bu üst doymuş durumundaki eriyik kristalciğe doğru hareket
edecek, kristalcik çevresindeki üst doymuşluk durumunu kaybeden sıvı ise kristalcik çevresinden uzaklaşacaktır. Bu olaya Difüzyon olayı denir, işte bu olay mineralin büyümesini sağlayacaktır. Bir mineralin kristal olabiimesı için
saaece düzgün yüzeyli olması yeterli değildir, iç yapısının da düzenli olması gerekir. Kristalde bulunan özellikler bir bütün kristalde olduğu gibi bunun bir parçasında aa gözlenebilir. Örneğin büyük bir kayatuzu kristalinin çok küçük
parçaları da büyük kristaldeki gibi düz yüzeylerle sınırlandırılmıştır. Bu olay kristalin dış yapısı ve iç yapısı araşınca bir bağlılık olouğunu gösterir, ilk oluşan kristalcik büyürken şartlar uygun olursa maddeler oluşan yüzeyler üzerine
düzgün ve kat kat yapılacağından kristalcik aynı seklini korur. j^Bj^urne^te olan bir krista[inMıbulunduqu eriyikteki şartların aeğismesi ile şekiller de değişmek zorundadır. Örneğin
o'egTşeDiiır' ÜS'yT&fe'oırj/uzey ^'j^lj);^^yerine anormal' 6ir"
'°6 Carp'ık sekil denir "' ' ' "~* —— •

Mineraller fiziksel bakımdan çeşitli özellikler gösterirler. Renk, sertlik, dilinim, özgül ağırlık, parlaklık gibi özellikler minerallerin fiziksel özelliklerinden bazılarıdır. Bu özellikler minerallerin kimyasal bileşimlerine ve knstai iç yapılarına bağlı olduğundan her mineralde ayrı ayrıdır. 8u özellikler ile biz. mineralleri çok çabuk tayin edebiliriz. Bunun için mineralleri çok görmemiz ve onlarla çok ilgilenmemiz gerekir. Kimyasal metotlar ve x ışıman ile yapılan tayinler çok daha uzun süren işlemlerdir. Minerallerin fiziksel özellikleri yönlere göre değişmeyen özellikler (skaler özellikler) ve yönlere göre değişen özellikler (vektörel özellikler) olmak üzere ikiye ayrılır. Özgül ağırlık, özgül ısı gibi özellikler minerallerin skaler özelliklerindendir. Renk, sertlik, esneklik gibi özellikler ise vektörel özelliklerinden bazılarındandır.
•j MİNERALLERİN YÖNLERE GÖRE DEĞİŞMEYEN ÖZELLİKLERİ (SKALER ÖZELLİKLER): 7~-Qzqül Ağırlık:Bir cismin belli hacimdeki (1 cm') ağırlığının aynı hacimdeki 760 mm civa-bası nsiJjtında.ve.4^Cdeki saf_suyun agırlığma^granma denir^Ozgül ağırlığın birimi /oktur
Ejmasm özaül aaiflıCLLvaktaşjk 3.5 civarındadır. Bu şu aemektir; Bmasm belli hacimdeki ağjrljâinjn_suldaa 2,5. kat dahafazla ojduQunuu gösterir. _Özgül ağırlık; ısı ve basınca bağlı olup herbir homojen_cisim için farklı ..farklıdır. Ve değişmez biri sayıdır. Kimyasal bileşimleri aynı olup kristal sistemleri farkTT olan" 'minerallerin özgül ağırlıkları da fâTkİıdîr. Örneğin küp sisteminde krıstailenmış oiarMSimasın ozgSrağı'rlığı 375Tyirîe blleşirnT saf karbon olan ve^ hJKzcconai sistemde jşrjstajıenen Gramın özgül ağırlığı 2. 1'dir Bu şunu jfade etmektedir özgül ^ğırilkJlLajJderye değiÇ minerallerin ince yapılarına yanı atornıarırTdızıiış -yüzenlerine" oağiıaır. Minerallerin öz_g^l_ağTr'i]kiân_1Jle 23 arasınga değişir. Özgül ağıriığTen yüksek planlarlar olarak oulünan Irıljfyjrrı (Z176^22,5), 'Platin '(17-1 1 9), Altın (15J5-19.4) Civa fTgTs). Gümüş (10-12) arasındadır. "En hafif olanları ise organik mîneralfer olup (kehribar) yaklaşık l, l -T civarındadır. Özgül agırhoj 4 İlel3 arasında değişen mineraller madenleri oluştururlarJyladşnlerirLiçsri^ipde'bulunan van minerallerin özgül ağırlığı ise 2 ile 3,5 arasındadır. Bu özgüriğTnTOafkTa'rı madenlerin zenginlestirilmesinde kullanılan bir yöntemdir, özgül ağırlığı 2.9'dan daha fazla olan minerallere Ağır mineraller denir.
MİNERALLERİN YÖNLERE GÖRE DEĞİŞEN ÖZELLİKLERİ (VEKTÖREL ÖZELLİKLER):
Minerallerin dışarıdan gelen bir kuvvete karşı koydukları dirence (mukavemete) Kohezyon denir.Mineraller bu kohezyonlarıyla tutunurlar. Bir mineralin kohezyonu ne kadar yüksekse o mineralin şeklini değiştirmek veya parçalamak için gereken güç de o kadar büyük olması gerekir. Esneklik, sertlik, kırılma, aşınma ve dilinim minerallerin kohezyon özellikleridir 1)Esneklik 2)Sertlik 3)Dilinim 4)Renk 5)Çizgi rengi 6)Parlaklık 7)Kırılma sekli 8)Koku 9)Tat 10)Mıknatıslanma özelliği ll)Dokunma hissi.
DEsneklik (Elastikiyet): Bir cismin şeklini değiştirmek için uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında cismin eski şeklini alabilmesi özelliğine esneklik denir. Bu esneklik belli sınırlar yani esneklik sınırları içerisindedir. Eğer bu sınır geçilirse mineraller kırılırlar. Amorf minerallerde esneklik ner yönde aynı olup krıstallenmış olanlarda yönlere göre değişir. Esneklik özelliği en iyi olarak mika grucu minerallerde görülür. (Biyotitısiyah mika; Muskovitbeyar mika; Lepıdolit. Zinvaldit, Fiogcpıt, Paragonıt mineraller mika grubunu oluşturur.) Bunlardaki esneklik Klorit, Talk.^Jips gibi daha iyi oiuo büküldüklerinde eski durumuna gelebilirler. Söyle minerallere En iyi esneklı mineraller denir Klorit ise büküldüğünde büküldüğü şekilde kalır böyle minerallere de Bükülebilen mineraller denir
Bazı mineraller ise büküldüğünde kırılabilir böyle minerallerede Kolay kırılabilen mineraller adı verilir.
Kohezyonu çok büyük olan minerallere çekişle vurulduğu zaman yavaş yavaş uzayabilir. Ve ince yapraklar durumuna geçebilirlerBunlar altın, gümüş ve bakır gibi uzayan minerallerdir. )Sertlİk: Bir cismin şeklini değiştirmemek için mineralin (cismin) dışardan gelen bir kuvvete karşı koyduğu dirence '•^s^Sertlik denir. Mineraline göre bu sertlik farklı olup bazı mineraller çok yumuşak, bazı mıneralaller ise serttir Minerallerin sertliğini tayin etmek için Friedrich MOHS (1777-1839)'un ortaya koyduğu sertlik dizisinden faydalanılır Bu dizide on tane mineral sınırlanmış olup birinci mineral en yumuşak, sonuncu mineral ise en sert olabilir. s MOHS Sertlik Dizisi:
1-Talk : Mg3 (Si4010)(OH)2
2-Jips : CaSO4x2H2O (Alçı taşı) s tırnakla çizilebilir. : CaCO3 (Krem beyazı renkte) a : CaF2 (Mor yada yeşildir.) : Ca5(PO4)3 -Cl (Klor apatit) ^.Totı Ca5(P04)3 -F (Flor apatit)
6-Ortoklas (Potasyum (K) Feldispat) :K$Si3Cv——> (Camı çizer)
7-Kuvars :SiO2
8-Topaz : Al (SİO4)(OH,F) }camı kuvvetle çizer
9-Korund : (Korendum) AI2O3 }Camı kuvvetle çizer
10-Elmas :C }camı keser
-Jips. tek yönlüdür
-Kalsit, soğuk hidroklorik asitle çözülür
-Feldispat, mat beyaz, kremsi renklidir. Üç yönlü dilinimi vardır
Sertlik dizisindeki bir mineralden çizilmeyen fakat ondan sonraki ile cızilebilen mineralin sertliğLuuJkL
arasmgaki sertliğe eşit QİutwOrneğin:Galenii Jips'i çizer, kalsit tarafından ise çizilir. Dolayısıyla Galenit minerallerinin 9Ü°~!ralıklı iki yöndeki sertliğinin belli bir fark göstermesi gerekir. Fakat bu fark burada kullandığımız metotlarla pek belli olmaz. Bazı kristlallerde ise hissediiebilır. Örneğin Jips kristali uzun veya dik ekseni yönünde tırnakla çiziiebildiği gibi ona dik olan diğer yönde o kadar kolay olmaz. Kristal agregatlarmın sertlikleri yapılarına ve bulunuş durumlarına bağlıdır. Çoğunlukla böyle minerallerin sertlikleri kristal halde bulunan minerallerin sertliklerinden daha düşük olur. A)Kristallerin sertliği kristalin içyapısuile atomlar ye Jyonlar arası bağlarla ilişkilidir. B)Atomiar arasındaki uzaklık artt|kcasert{il^ azalır. C)Bjleşimlerınde hidroksil (veya süi' bulüria'|i ıııiııeıallbüiı'i ütif dikleri daha dqşüktür_ Ffematıt :he^Ü3 sertliği:5,5-o limonit : Fe;O3.H2O sertliği :1-S 3)Minerallerİn Dilinİmİ:Birçok mineraller belli yüzeylerine paralel olarak çok kolay parçalara ayrılabilirler Bu
belli yüzeylerden başka diğer yüzeylerde ise bu şekilde ayrılmazlar. Böyle minerallerin değişik yönlerindeki kohezyon farkları çok büyüktür. Bu kohezyon farkının büyük olduğu yöne küçük bir darbe yapıldığında mineral birbirine parelel düz yüzeyli belli şekilli levhalara ayrılırlar. Bu olaya dilinim denir. Kristalden bu dilinim olayı dolayısıyla onaya çman şekiller daima minerallerin belli yüzeylerine veya yönüne paralel olurlar. Böyle yüzeylere de dilinim yüzeyi adı verilir. Anlatılanlardan anlaşılacağı üzere dilinim yüzeyleri yönünde kohezyon en büyük veya buna dik yönlerde ise en küçük kohezyon bulunur. Yani dilinim yüzeyleri üzerinde kristal atomları birbirlerine en yakın durumda bulunurlar. Minerallerin bazıları örneğin Mika grubu mineraller bir yönde (001) Bazis yüzey yönünde dilinime sahiptirler. Bir kısmı ise örneğin Ortoklas (Potasyum feldispat) (010,001) yönlerine paralel olmak üzere iki yönde dilinime sahiptir. Minerallerin birçoğu ise üç yönde dilinim gösterir. (100,010,001)
örneğin Galenit, Kayatuzu, Kalsit gibi mineraller üç yönde dilinime sahiptirler Mika, Jips gibi minerallerde en iyi dilinim görülüp bunlar en ince yaprakcıklara ayrılabilirler.
Dilinim yüzeyi kohezyon en büyük Proksen grubu Amibol grubu
Mika, Jips gibi minerallerde görülen tek yönlü dilinim
iki yönde dilinim gösteren mineraller
Galenit ve kalsit minerafleride iyi dilinimli olup bunlar çok küçük şekillere ayrılabilirler. Birçok mineralllerde dilinimler gözle görülebildiği gibi birçoğunda ise ancak mikroskopta görülebilir. Dilinim kalitesinin belirlenmesi grafikte çok önemlidir.
__________________
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
Mevlana
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 16-2008   #3
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart

Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 16-2008   #4
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart

Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 16-2008   #5
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 81
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute


Standart

Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
mineral ozellik oksidasyon


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri Muhittin YILMAZ Zeytin ve Zeytinyağı Kalite Kriterleri 2 21-2012 06:19 PM
mineral maddeler Gülsel ŞEN Gıda Kimyası 1 20-2009 10:28 PM
Mineral Ayırıcı Gülsel ŞEN Gıda Kimyası 3 16-2008 06:39 PM
mineral maddeler Gülsel ŞEN Gıda Kimyası 0 13-2008 02:01 PM
Zeytin Morfolojik Özellikleri Muhittin YILMAZ Zeytin Üretimi 0 03-2008 01:41 PM


Şu anda saat : 05:12 PM.