Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Gıda Üretiminin Ahlaki ve Sosyal Sorumlulukları (http://www.gidacilar.net/gida-uretiminin-ahlaki-ve-sosyal-sorumluluklari.html)
-   -   Gıda Üretiminin Ahlaki Sorumlulukları (http://www.gidacilar.net/gida-uretiminin-ahlaki-ve-sosyal-sorumluluklari/gida-uretiminin-ahlaki-sorumluluklari-85.html)

Muhittin YILMAZ 12-2008 08:34 AM

Gıda Üretiminin Ahlaki Sorumlulukları
 
GIDA ÜRETİMİNİN AHLAKİ ve YASAL SORUMLULUKLARI

Bütün tüketiciler güvenli ve sağlıklı gıdalar almak ister. Gıda endüstrisinin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde üretim yapması ahlaki yasal sorumluluk/zorunluluktur. Yasalarda bu ihtiyacın yerine getirilmesini sağlamak ve kontrol etmek üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak firmaların HACCP gıda güvenliği sisteminin ürün, üretim teknikleri ile tesislerine uygun olarak kurulması gerekliliği getirilmiştir ( TGM’de HACCP: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,16.madde,17.madde ). Böylece firmalardan, sadece denetim anında değil, gıda üretimleri boyunca karşılaşabilecekleri tüm riskleri kontrol ettiklerini kanıtlamaları talep edilmektedir. Yani güvenli gıda üretim sorumluluğu firmalar verilmekte ve firmalar denetim olmasa bile güvenli ve sağlıklı gıda üretimden sorumlu tutulmaktadır. Bu da ancak yönetimin sağlıklı ve güvenli gıda üretim ve imalatının temel unsuru ve destek kaynağı olmasıyla mümkündür.

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Gıda güvenliğinin yönetimi için öncelikle gıda güvenliği programı hazırlanmalıdır. Bu program güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için gerekli tüm kararları alabilme yetkileriyle donatılmış gıda güvenliği komitesi tarafından oluşturulmalıdır. Bu komitede satınalma görevlisi, pazarlama müdürü, vardiya mühendis üretim müdürü, sanitasyon görevlisi, insan kaynakları müdürü ve kalite güvence müdürü bulunmalıdır. Kalite güvence müdürünün başkanlık ettiği gıda güvenliği komitesi doğrudan üst yönetime rapor vermelidir. Kalite güvence müdürü alınan tüm malların, üretilen ürünleri, depodaki bitmiş ürünleri, taşıtları ve dağıtım/pazarlama/satış koşullarını denetleme yetkisi bulunmalıdır. Gıda üretim zincirinin baştan sona sürekli olarak denetlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla güvenli ve sağlıklı gıda üretimi garanti altına alınabilecektir.

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA KALİTE GÜVENCENİN GÖREVLERİ

Gıda fabrikalarında kalite güvence bölümünün görevi güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için gerekli politika ve standartları oluşturmak ve uygulamaktır. Bunun için gıda fabrikasında satın almadan dağıtım-satışa kadar tüm süreçlerle ilgili tehlikeler ve işlemlere göre kontrol limitleri belirlenmelidir. Satınalma daha önceden belirlenmiş kesin kalite kriterlerine göre yapılmalı,; üretim hatları, depolardaki bitmiş ürünler, depolama koşulları ve uygulamaları ( önce giren önce çıkar, FIFO ) limitlerine göre denetlenmelidir. Çalışan hijyen ve sanitasyon kuralları konusunda eğitilmeli ve uygulama denetlenmelidir. Ayrıca temizleme talimatları, sanitasyon ve durulama talimatları da yazılı olarak bulunmalı, uygulanmalı, uygulama denetlenmelidir. Pazarlama/dağıtım kanalları da müşteri şikayetlerinin önlenmesi – giderilmesi açısından incelenmelidir. Ayrıca müşteriyi doğru ve yeterli bilgilendirmek için etiket bilgileri değerlendirilmeli, gerektiğinde güncelleştirilmelidir.
Kalite güvence, veri alma sayısı, sıklığı yanında elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, istatiksel süreç kontrolü ( ISK ) kullanmalıdır. ISK, ürünlerin belirlenen istekler göre ve firma politikası doğrultusunda üretilmesini garanti alınmasında önemli bir araçtır. Böylelikle aynı kalitede güvenli ve sağlıklı ürünlerin üretimi mümkün olabilecektirç ISK sonuçları kalite güvence müdürü ve üretim müdürü tarafından düzenli olarak değerlendirilmeli ve gerektiğinde iyileştirici / düzeltici önlemler alınmalıdır.

Nmulgy 05-2021 06:04 PM

Cwyvlw hanrxd
 
tadalafil online reviews - <a href="http://tadstrong.com/">buy tadalafil online safely</a> tadalafil online reviews

Yjcjfz 05-2021 07:45 PM

online tadalafil - <a href="http://tadstrong.com/">generic tadalafil canada</a> tadalafil prices

Bqpxjx 05-2021 07:56 PM

Fgtjzv bitnov
 
tadalafil 20mg - <a href="http://tadstrong.com/">tadalafil pill</a> buy tadalafil pills


Şu anda saat : 07:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.