Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > Gıdacılar Kafe > Gıdacılar Kafe
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 11-2010   #1
S Moderator
 
nurten kahraman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-11-2009
Yaş: 38
Mesajlar: 287
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Derecesi : nurten kahraman will become famous soon enoughnurten kahraman will become famous soon enough
nurten kahraman will become famous soon enoughnurten kahraman will become famous soon enough
Exclamation gıda ve yem kanunu tasarısı kabul edilerek,yasalaştı.

Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.TBMM Genel Kurulunda, Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.

Yasa, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Yem,
Hayvan Islahı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar, Hayvanları Koruma Veteriner
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair kanunlarda, bazı maddeleri yürürlükten
kaldırılıyor.Yasa, gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim,
işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün
kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya
bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı
organizmalarla mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs
hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma
ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin
ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmi kontrolleri ve
yaptırımlarını kapsıyor. Yasa, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel
tüketim amacıyla hazırlanan gıdaları kapsam dışında tutuyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ihbarı mecburi bir hastalığın varlığı,
şüphesi ya da yeni bir salgın durumunda, inceleme yapacak, gerekli kontrol ve
koruma önlemlerini alacak. Bakanlık, hayvan hastalıkları bildirim sistemini
kuracak ve sistemin işletilmesini sağlayacak.

Bazı hayvan türleri için özel izole bölgeler oluşturabilecek, bu
bölgelerde bazı hayvanların yetiştirilmesi yasaklanabilecek.


Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, hayvanların ve
işletmelerin kayıtlarını yaptıracak, işletmelerine giren-çıkan, yeni doğan, telef
olan, kesilen hayvanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirecek.

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç, hayvanların
alım, satımları, ruhsatlı hayvan pazarı, borsalar ve bakanlıktan izinli hayvan
panayırlarında ev ve süs hayvanları ise ruhsatlı ev ve süs hayvanı satış
yerlerinde alınıp, satılabilecek.

Hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlafı; hayvanlarda
heyecan, acı ve ıstırap oluşturmadan, uygun araçlarla yapılacak. Hayvanlara
ötanazi yapılmayacak.

Ancak, bazı durumlarda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına
karar verilebilecek.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan ıslahı, hayvan gen kaynaklarının
korunması, damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması, ön
soy kütüğü ve soy kütüklerinin oluşturulması gibi zootekni konularında düzenleme
yapmaya, hayvan yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışındaki hayvan
yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye
yetkili olacak.

Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damızlık
yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünleri üretenler, depolayanlar
ve dağıtanlar, bakanlıktan izin alacak.

Damızlık, yarış ve gösteri amaçlı hayvanların belgelendirilmesi zorunlu
tutulacak. Yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanlar yarışlara katılamayacak,
gösteri amaçlı kullanılamayacak.

Soy kütüğüne kayıt edilip damızlık belgesi ya da diğer bilgileri içeren
pedigrisi belgesi verilen atların, gerektiğinde uzman heyetçe kan grubu veya DNA
testleri ile ana-baba doğrulaması ve morfolojik yönden muayeneleri yapılabilecek.
Test ve muayenelerde, safkan olmadıkları tespit edilenlerin ve yavrularının soy
kütüğü kayıtları iptal edilecek.

Muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı
satış yerleri, hayvan eğitim, barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan
bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes, kuluçkahaneler, hayvan
hastalıkları teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları, deney hayvanı üretici ve
tedarikçileri, bakanlıktan onay alacak.

Muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner
hekimlere onay verilecek. Veteriner sağlık ürünlerinin onayını, kimyager, kimya
mühendisi, eczacı veya veteriner hekim olan gerçek kişiler veya bu kişilerden
birini istihdam eden tüzel kişiler alabilecek.

Bunlardan, veteriner biyolojik ürünlerin onayını, sadece veteriner
hekimler ve veteriner hekim istihdam eden tüzel kişiler yapabilecek.

Veteriner sağlık ürünleri, veteriner hekimler, eczacılar, kimya
mühendisleri veya kimyagerlerin sorumluluğunda üretilecek. Veteriner biyolojik
ürünlerin üretim ve kalite kontrolleri ile veteriner sağlık ürünlerinin etkinlik
ve güvenlik değerlendirme çalışmaları, veteriner hekimler tarafından yapılacak.

Yurt dışından bağışlanan veya araştırma, test, onay işlemlerinde
kullanılacak veteriner sağlık ürünleri ve ham maddelerinin yurda girişine ilişkin
şartlar bakanlıkça belirlenecek. Bu ürünler hiçbir şekilde ticarete konu
olamayacak.

Bakanlıkça izin verilen süs kuşları ile akvaryum ve egzotik süs
hayvanlarını satan iş yerlerinde, veteriner biyolojik ürünler dışındaki sadece bu
hayvanlara mahsus olan veteriner tıbbi ürünler satılabilecek.

Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbi ürünleri, sadece klinisyen
veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilecek,
bakanlığın izni olmadıkça satılamayacak.

Veteriner sağlık ürünlerinin ambalajında satış fiyatı belirtilecek.
Bakanlık, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gereklerini
dikkate alarak, gerektiğinde satış fiyatlarını belirleyebilecek.

Bitki ve bitkisel ürünlerde zarar yapan organizmaların yurt içine girişi
veya yurt içinde yayılmasını engellemek için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki
ve bitkisel ürünler ile zararlı organizma taşıma ihtimali bulunan diğer
maddelerle ilgili inceleme, teşhis, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini
alacak.

Bakanlık, herhangi bir bölgede zararlı organizma şüphesi veya zararlı
organizmanın salgın halinde ortaya çıkması durumunda, zararlı organizmaların
yayılmasının önlenmesi için, ekim-dikimin yasaklanması veya sınırlanması, bitki,
bitkisel ürün ve diğer maddelerin naklinin ve satışının yasaklanması ile imhası
dahil her türlü tedbiri almaya yetkili olacak.

Ticari olarak fidan, fide, çelik, tohum, yumru, soğan gibi üretimde
kullanılacak her türlü bitki yetiştiriciliği yapanlar, bakanlıktan onay alacak.

Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin
dolaşımında, bitki pasaportu bulundurulacak. Bitki pasaportu ile ilgili her türlü
düzenlemeyi bakanlık yapacak.

Gıda üreten işletmeler, konuyla ilgili lisans
eğitimi almış en az bir personel çalıştıracak. 30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya en az 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri, ilgili mühendisleri
istihdam edecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununa göre, güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde ve
malzeme piyasaya sunulamayacak. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime
uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, güvenilir olmadığına dair yeterli şüphenin
oluşması halinde gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilecek veya piyasaya arz
edilen gıdayı toplatabilecek. Ayrıca bakanlık, insan sağlığını göz önünde
bulundurarak, bazı madde ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde
kullanılmalarını kısıtlayabilecek ya da yasaklayabilecek.

Gıda veya yem üreten işletmeler; konuyla ilgili ziraat, gıda mühendisi ve
su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimi gibi lisans eğitimi almış en az bir
personel çalıştıracak. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, bakanlık
tarafından işletme listesinde değişiklik yapılabilecek.

Daha önce, ''20 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 5 kişiden
fazla personel çalıştıran iş yerleri'' ilgili mühendis istihdam etmek
zorundayken, yasayla, ''30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 kişiden
fazla personel çalıştıran iş yerleri'' istihdam edecek. Böylece özellikle ekmek
fırınlarının personel ve iş makinesi gücüne göre gıda mühendisi çalıştırma
şartları değiştirilmiş oldu.
İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak, gıda ve yem güvenilirliğini
sağlamak üzere, bir riskin bildirimine ilişkin sistemler, bakanlık tarafından
kurulacak.

Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi
yapmak üzere; araştırma kurumları, araştırma enstitüleri, üniversitelerin konuyla
ilgili fakültelerin temsilcileriyle gerektiğinde diğer uzman kişilerin
katılabileceği, konularına göre risk değerlendirme komisyonları oluşturulacak.
Komisyonların yapacağı risk değerlendirme sonuçları tavsiye niteliğinde olacak.

Herhangi bir katkı, aroma veya zenginleştirme amaçlı madde ilave edilen
kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve yapay sodaların üretimi,
ambalajlanması, satışı, ithalat ve ihracatına ilişkin esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Ancak, kaynak, içme, içme ve kullanma,
doğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı suların üretimi, ambalajlanması, satışı,
ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslarla, içme-kullanma sularının teknik
ve hijyenik şartlara uygunluğu, kalite standartlarının sağlanması, kalite
standartlarının izlenmesi ve denetimiyle ilgili usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların
üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslarını da
belirleyecek.

Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin
usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, özel tıbbi amaçlı diyet
gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ise
Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Birincil üretim yapanlar, perakende iş yerleriyle, gıda ve yem
işletmecileri, kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanıyla ilgili Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uyacaklar.
Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve
kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini
kuracak ve uygulayacak.

Resmi kontroller, uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve mesleki gizlilik
ilkelerine uygun olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında,
önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilecek. Kontrolleri, bakanlıkça kontrol
yetkisi verilen personel yapacak.


Ürünün kalan raf ömrü 7 günden az olan gıdalar, mikrobiyolojik
incelemeler ve ürün miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için
yetersiz olduğu durumlarda analiz sonucuna itiraz edilemeyecek. İtirazdan
kaynaklanan masraflar ilgililer tarafından karşılanacak.

Bakanlık, ürün ve canlı hayvanla ilgili ithalat ve ülkeye giriş
koşullarıyla kontrol esaslarını belirleyecek, resmi kontrollerini yürütecek.
Uygun olmayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

İthalatçı veya maldan sorumlu yetkili temsilcisi, ülkeye giriş yapacağı
canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili bakanlığa ön bildirimde bulunacak.
Bakanlık bunların dışında kalan ürünler için de risk esasına göre ön bildirim
zorunluluğu getirebilecek.

Gümrük ve serbest bölge müdürlüklerince, bakanlığın izni olmaksızın canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerle bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye, serbest
bölgelere girişine veya buralarda herhangi bir işleme tabi tutulmasına izin
verilmeyecek.

Hayvansal olmayan ürünlerle ilgili karantina tedbirlerine ilişkin bilinen
veya yeni ortaya çıkan riskli durumlarda, Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili
gümrük ve serbest bölge müdürlükleri bu malların ülkeye ve serbest bölgelere
girişine izin vermeyecek.

Bu arada bakanlık, ülkeye giriş yapacak ve kontrole tabi tutulacak canlı
hayvan ve ürünlerle ilgili bilgileri hazırlayacak ve Gümrük Müsteşarlığına
bildirecek.

Bakanlık, resmi kontrol sonucu ülkeye girişi uygun olmayan canlı hayvan,
ürün ve diğer maddeleri alıkoyacak. Bunlara, sahibinin bilgisi dahilinde,
karantina altına alma, geri gönderme, özel işleme tabi tutma, esas kullanım amacı
dışında başka bir amaçla kullanılmasına izin verme veya itlaf ve imha
önlemlerinden bir veya birkaçını uygulayacak veya uygulatacak.


İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen canlı hayvan ve ürünler,
bakanlıkça resmi kontrole tabi tutulacak. Kontrol sonucu mevzuata uygun olan
canlı hayvan ve ürünlerin girişine izin verilecek. Uygun olmayan canlı hayvan ve
ürünler için, yeniden ihraç, karantina, özel işleme tabi, ithaf ve imha gibi
yaptırımlar uygulanacak.


Bakanlık, canlı hayvan, hayvansal ürünler ile bitki, bitkisel ürün ve
ahşap ambalaj malzemelerinin ülkeye giriş yapacağı sınır kontrol noktaları
kuracak. Takiple ilgili bilgi sistemini oluşturacak ve işletecek. Ülkeye girişi
yapılacak diğer ürünlerle ilgili gümrük giriş kapılarını Gümrük Müsteşarlığı ile
birlikte belirleyecek.

İhbarı mecbur hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık
tarafından alınan tedbirlere, getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uymayanlara 5
bin lira ceza uygulanacak.

Bulaşıcı hayvan hastalığını ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerini
bakanlığa bildirmeyen hayvan sahipleri ve bakıcıları ile muayene eden veteriner
hekimlere de 500 lira ceza verilecek. Gerçek veya tüzel kişilerden, bakanlık
tarafından istenen kayıtları tutmayanlara 500, kontrollerde gerekli kolaylığı
göstermeyenlere ise 5 bin lira para cezası verilecek.

İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan ürünlerin
toplanması, taşınması, depolanması, muamele edilmesi, işlenmesi, imha edilmesi,
piyasaya arz edilmesi, ithal veya ihraç edilmesi, transit taşınması ve
kullanılması aşamalarında, insan ve hayvan sağlığına yönelik tehdit ve çevresel
zararların önlenmesine ilişkin alınan tedbirlere uymayan hayvancılık
işletmelerine bin lira ceza kesilecek.

Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan,
işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde
bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine 500, hayvanların tanımlanmasında
kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç
oluşturmadığı takdirde 5 bin, tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan
yerlere 10 bin lira ceza uygulanacak.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde bakanlıkça belirlenen
belgeleri bulundurmayan ürün sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için hayvan
başına 300, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 50, diğer hayvan
türleri ve hayvansal ürünler için araç başına 1000, ayrıca nakil vasıtası
sahiplerine 1000, Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara
1000 lira ceza verilecek.
__________________
fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdigi denizden vazgeçmezmiş...
nurten kahraman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 18-2010   #2
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 06-07-2009
Mesajlar: 12
Tecrübe Puanı: 12
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : burak_01 is on a distinguished road
burak_01 is on a distinguished road
Standart

nurtencim geçti artık yasalaştı gönül isterdiki güçlü bir gıda müh dayanışmasıyla kamuoyunun dikkatini çekelim fakat bu meslekte birlik yok . Okulda yaptığımız sunumda da bunu söyledik ama kimse orali olmadı .Ben bütün gıda mühemdislerinin GIDA MÜHENDİSLERİ ODASINA kaydolmasını ve aktıf şekilde katkıda bulunmasını isterdim ...
burak_01 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 19-2010   #3
S Moderator
 
nurten kahraman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-11-2009
Yaş: 38
Mesajlar: 287
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Derecesi : nurten kahraman will become famous soon enoughnurten kahraman will become famous soon enough
nurten kahraman will become famous soon enoughnurten kahraman will become famous soon enough
Standart

kesinlikle katılıyorum burak sana bu meslekte birlik yok ama nereye kadar bu böyle gidecek onuda bilmiyorum keşke zamanında veterinerlik okusaymışık baksana onlar bizden daha avantajlı ee nede olsa bakanımızda bir veteriner dimi ama
__________________
fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdigi denizden vazgeçmezmiş...
nurten kahraman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yeni Gıda Kanunu Çalışmaları Oktay SARI Avrupa Birliği Sürecinde Gıda İle Alakalı Haberler Başlıkları 0 29-2009 02:40 PM
hammadde kabul özellikleri paylas86 Yardımlaşma 3 05-2009 01:56 PMŞu anda saat : 08:34 PM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.