Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ > ISO 22000 (HACCP)
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 13-2008   #1
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 42
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 82
Tecrübe Puanı: 5802
Tecrübe Derecesi : Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Standart AB Gıda Güvenliği Politikası

E.GÜHER ÇELTEK
AT UZMAN YARDIMCISI
DIŞ İLİŞKİLER ve AT KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hantal ve ihtiyaçlara cevap veremeyen gıda mevzuatı
Son yıllarda yaşanan gıda kaynaklı krizler (BSE, dioxin krizleri gibi)
Tüketicinin gıda kalite ve güvenliğine olan inancının sarsılması
YEŞİL Doküman (1997)
BEYAZ Doküman (2000)
Gıda Yasası (2002)
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (2002)
YEŞİL DOKÜMAN
Dört temel hedefi vardır:

Mevzuatın, tüketici, üretici, imalatçı ve tüccarların ihtiyaç ve beklentilerini ne derece sağladığını belirlemek,

Gıda maddelerinin kontrol ve denetimleri ile ilgili resmi sistemlere ilişkin önlemlerin, gıdaların sağlıklı ve güvenilir olmasını ve tüketici çıkarlarının korunmasını ne derece sağladığını belirlemek,

Gıda mevzuatına ilişkin bir kamuoyu oluşturmak,

Komisyonun gerekli hallerde Topluluk gıda yasasını geliştirici uygun önlemler teklif etmesini sağlamak
Gıda hukukunun temel amaçları:
Halk sağlığı ve güvenliğinin ve tüketicinin en üst seviyede korunmasının sağlanması,
Tek Pazar içinde malların serbest dolaşımının sağlanması,
Bilimsel kanıt ve risk değerlendirmesine ilişkin temel bir mevzuat oluşturulması,
Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün ve ihracat hacminin artırılması,
Güvenli gıda için birincil sorumluluğun sanayi, üretici ve tedarikçilere verilmesi,
Mevzuatın tutarlı, rasyonel ve açık olmasının sağlanması
Gıda mevzuatının şeffaflık ve tutarlılık bakımından yetersiz olduğu,
Topluluk içinde henüz uyumlaştırılmamış alanlar ticarette engel teşkil edecek şekilde farklılık göstermekte ve zorluklara yol açmakta olduğu,
Gıda mevzuatının basitleştirilmesi ve daha rasyonel hale getirilmesi gerekliliği
BEYAZ DOKÜMAN
Gıda Güvenliğine İlişkin Beyaz Doküman 14 Ocak 2000

Beyaz Doküman, gıda zincirinde, hijyen hükümlerinden, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığı önlemlerine kadar gıda güvenliğine ilişkin tüm konuların ilk kez bir arada ele alındığı bir belgedir.
gıda güvenliğinin ilkeleri,
gıda güvenliği politikasının unsurları,
bilgi toplama ve analiz ile bilimsel tavsiye oluşturulması,
Avrupa Gıda Otoritesinin kurulması,
düzenleyici unsurlar,
kontroller,
tüketicinin bilgilendirilmesi,
gıda güvenliğine ilişkin konuların uluslararası boyutu

EYLEM PLANI

84 adet önlemi içeren bir eylem planı
öncelikli önlemler (18)
yemler (7)
zoonozlar (2)
hayvan sağlığı(2)
hayvansal yan ürünler (1)
BSE/TSE (3)
hijyen (4)
kontaminantlar (1)
gıda katkı ve aromaları (8)
gıdalar ile temas eden materyaller (3)
ışınlanmış gıdalar (2)
yeni gıdalar ve genetik olarak değiştirilmiş gıdalar (3)
diyetetik, destekleyici ve zenginleştirilmiş gıdalar (10)
gıdaların etiketlenmesi (3)
pestisitler (6)
beslenme (1)
tohumlar (4)
destekleyici önlemler (3)
üçüncü ülkeler politikası ve uluslararası ilişkiler (3)
Gıda Güvenliğinin İlkeleri
Kapsamlı ve entegre bir yaklaşım
Sorumluluk
Geriye dönük izleme
Tutarlı, etkin ve dinamik bir yaklaşım
Şeffaflık
Risk analizi
İhtiyatilik
Gıda güvenliğinin unsurları
Bilimsel bilgi toplanması
Bilgilerin analizi
Bilimsel tavsiye oluşturulması
İzleme ve takip
Hızlı alarm sistemi
Araştırma
Bilimsel işbirliği
Analitik destek
Bilimsel tavsiye
Komiteler
Risk değerlendirmesi için veri toplanması
Bilimsel veri ağı

Avrupa Gıda Otoritesinin Kurulması
Kuruluş amacı:

yeni zorlukların gereklerine esnek ve hızlı bir şekilde yanıt verebilmek
tüm ilgili taraflar için tek ve bilinen bir kontak noktası oluşturmak
gıda güvenliği ile ilgili önemli gelişmelere ilişkin olarak tüketiciye tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmek,
tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasını sağlamak ve gıda güvenliği konusunda daha iyi bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
gıda ve yemler için yeni bir yasal çerçeve oluşturulması
hayvan sağlığı ve refahı
hijyen
kontaminantlar ve rezidüler
yeni gıdalar
katkılar ve aromalar, gıdaların paketlenmesi
ışınlanmış gıdalar
acil önlemler
karar alma süreci
Kontroller

Topluluk seviyesinde kontrol işleyiş kriterlerinin belirlenmesi
Topluluk kontrol rehberlerinin oluşturulması
İdari işbirliğinin artırılması
Sınır kontrollerine ilişkin mevzuatın revizyonu
Tüketicinin Bilgilendirilmesi

Gıda güvenliğine ilişkin tüm konularda halka danışmanlık yapılması,
Bilimsel uzmanlar ve halk arasında bir tartışma platformu sağlanması,
Avrupa seviyesinde ve global seviyede uluslararası diyalogların desteklenmesi
Uluslararası Boyut

Veterinerlik ve bitki sağlığı konularında üçüncü ülkeler ile yeni anlaşmalar yapılması

Uluslararası gıda standartlarının hazırlanmasında söz sahibi olunabilmesi için AB’nin Kodeks Alimantarius’a katılımı için bir teklif hazırlanması

Uluslararası hayvan sağlığı standartlarının hazırlanmasında söz sahibi olunabilmesi için AB’nin OIE’ye katılımı için bir teklif hazırlanması
178/2002/AT Gıda Güvenliği’ne ilişkin Tüzük
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini kuran ve gıda güvenliği konularında usulleri ortaya koyan 178/2002/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü 28 Ocak 2002 tarihinde yayınlanmıştır.

Tüzük ile Avrupa’da gelecekte oluşturulacak tüm gıda mevzuatı için esas teşkil edecek prensipler, tanımlar ve gereklilikler ortaya konulmuştur.
Tüzüğün en önemli amaçlarından bir tanesi, sağlığın üst seviyede korunması için, gıdanın tanımı da dahil olmak üzere ortak tanımlar oluşturmak, gıda hukukunun önde gelen prensipleri ile yasal hedeflerini belirlemek ve mevcut ulusal mevzuatları uyumlaştırmaktır

TÜZÜĞÜN HEDEFLERİ (178/2002/AT)
insan sağlığının yüksek seviyede korunması,
gıda ve yemlerin Topluluk içinde serbest dolaşımının sağlanması,
Üye Devletlerin gıda yasaları arasındaki kapsam, prensip ve usuller açısından ortaya çıkan önemli farkların giderilmesi,
gıda ve yemlere ilişkin önlemler için ortak bir temel oluşturmak,
gıda üretiminde kullanılacak hayvanlara verilen yemlerin de gıda yasası kapsamına alınması,
tüketicilerin, ticari partnerlerin ve diğer paydaşların gıda yasasını destekleyici karar alma sürecine dahil edilmesi,
gıda güvenliğine doğrudan etkisi olan gıdalar, hayvan yemleri ve diğer tarımsal girdiler ile temas eden materyallerin gıda yasası kapsamına alınması,
gıda zincirinin sürekli bir sistem olarak ele alınması,
gıda güvenliğinin sürekli olarak izlenmesi,
alınan önlemlerin risk değerlendirmelerini esas alması,
risk değerlendirmesinde bilimsel bilgilerin esas alınması ve değerlendirmenin nesnel ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi,
ihtiyatilik prensibinin esas alınması,
tüketicinin bilgilendirilmesi,
gıda ve yem ticaretine engel teşkil edecek mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmak,
geriye dönük izlemenin yapılabilmesi,
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin kurulması,
Otoritenin risk değerlendirmesinde bağımsız bir referans noktası olarak görev yapması,
risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi görevleri arasındaki uyumun sağlanması için risk değerlendirenler ile risk yöneticileri arasındaki bağın güçlendirilmesi
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
Beyaz Doküman’da öngörülen Avrupa Gıda Otoritesi 178/2002/AT sayı ve Ocak 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir

Otoritenin birincil sorumluluğu, gıda güvenliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan konularda bağımsız bilimsel tavsiye sunmaktır.
Otoritenin Sorumlulukları
Risklerin bilimsel olarak değerlendirilmesi,
Bilimsel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
Belirli maddeler ve işlemler açısından Topluluk seviyesinde onay almak üzere sanayi tarafından sunulan dosyaların güvenliğe ilişkin olarak değerlendirilmesi,
Ortaya çıkan risklerin belirlenmesi,
Özellikle de gıda güvenliğine ilişkin krizlerde Komisyona bilimsel destek sağlamak,
Görev alanına giren konularda halk ve tüm ilgili taraflar ile doğrudan iletişimin sağlanması.
Otoritenin İlkeleri
Bağımsızlık
Şeffaflık
Gizlilik
İletişim
Belgelerin ulaşılabilirliği
Diğer paydaşlar ile iletişim
Otoritenin Kurumları
Yönetim Kurulu
Yürütme amiri
İstişare Forumu
Bilimsel Komite ve Bilimsel Paneller
__________________
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
Mevlana
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 AlgaReN ISO 22000 (HACCP) 7 27-2012 07:58 PM
BRC food kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi Gülsel ŞEN BRC STANDARDI 3 20-2010 12:58 AM
Ahırdan Sofraya Gıda Güvenliği Muhittin YILMAZ Avrupa Birliği Sürecinde Gıda İle Alakalı Haberler Başlıkları 2 23-2008 10:39 PM
Gıda Güvenliği ve AB uyum Süreci Muhittin YILMAZ Avrupa Birliği Sürecinde Gıda İle Alakalı Haberler Başlıkları 1 14-2008 07:46 PM
Gıda Güvenliği Muhittin YILMAZ Özel ve Hazır Gıdalar 0 09-2008 06:18 PMŞu anda saat : 09:05 AM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.