Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > Gıdacılar.Net GENEL > Mesleğin Geleceği
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 12-2010   #1
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 19
Tecrübe Puanı: 81
Tecrübe Derecesi : Oktay SARI will become famous soon enough
Oktay SARI will become famous soon enough
Exclamation Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.

Yasa, gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalarla mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmi kontrolleri ve yaptırımlarını kapsıyor. Yasa, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdaları kapsam dışında tutuyor.


5179 Sayılı Gıda Kanunu yürürlükten kalkıyor


Tasarının kabulü ile birlikte 5179 Sayılı Gıda Kanunu, Yem, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Hayvan Islahı kanunlarının tamamı yürürlükten kaldırılıyor.

Yine tasarının kabulü ile birlikte; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar, Hayvanları Koruma Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair kanunların bazı maddeleri de yürürlükten kalkacak.


Gıda veya yem üreten işletmeler; konuyla ilgili ziraat, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimi gibi lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştıracak. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, bakanlık tarafından işletme listesinde değişiklik yapılabilecek.

Sorumlu yöneticilik kalktı

Daha önce, bütün gıda işletmelerinde sorumlu yönetici çalıştırma mecburiyeti varken ve ''20 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 5 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri'' ilgili mühendis istihdam etmek zorundayken; yeni yasayla, ''30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri'' istihdam edecek. Böylece küçük işletmelerin, özellikle de ekmek fırınlarının personel ve iş makinesi gücüne göre gıda mühendisi çalıştırma şartları değiştirilmiş oldu. Gıda, kimya ve ziraat mühendisleri odalarının itirazlarına rağmen bu maddeyle ilgili şartların değişmediği görüldü.

Risk değerlendirme komisyonları oluşturulacak

İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak, gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak üzere, bir riskin bildirimine ilişkin sistemler, bakanlık tarafından kurulacak.

Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere; araştırma kurumları, araştırma enstitüleri, üniversitelerin konuyla ilgili fakültelerin temsilcileriyle gerektiğinde diğer uzman kişilerin katılabileceği, konularına göre risk değerlendirme komisyonları oluşturulacak. Komisyonların yapacağı risk değerlendirme sonuçları tavsiye niteliğinde olacak.

Su yine iki Bakanlıkta

Herhangi bir katkı, aroma veya zenginleştirme amaçlı madde ilave edilen kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve yapay sodaların üretimi, ambalajlanması, satışı, ithalat ve ihracatına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Ancak, kaynak, içme, içme ve kullanma, doğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı suların üretimi, ambalajlanması, satışı, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslarla, içme-kullanma sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, kalite standartlarının sağlanması, kalite standartlarının izlenmesi ve denetimiyle ilgili usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslarını da belirleyecek.

Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Birincil üretim yapan işletmelere de hijyen kuralları geldi

Birincil üretim yapanlar, perakende iş yerleriyle, gıda ve yem işletmecileri, kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanıyla ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uyacaklar.
Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kuracak ve uygulayacak.

İşletmelere kayıt ve onay şartı geliyor

Yasa kapsamında daha önceki uygulama olan tescil işlemleri kaldırılarak, gıda ve yem işletmeleri onaya tabi olanlar ve kayıtlı işletmeler olarak iki gruba ayrılıyor. Onaya tabi işletmeler ve kayıt işlemleri çıkarılacak bir yönetmelikle Bakanlık tarafından belirlenecek. Onaya tabi işletmeler, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan izin alacak. Kayda tabi işletmeler ise faaliyetleri ile ilgili işlemleri Bakanlığa bildirecekler.

Bakanlık resmi kontrollerden ücret alabilecek

Bakanlık kanun kapsamında yürütülen faaliyetler ve yapılan resmi kontrollerin karşılığında ücret alabilecek. Resmi kontroller, uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve mesleki gizlilik ilkelerine uygun olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında, önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilecek. Kontrolleri, bakanlıkça kontrol yetkisi verilen personel yapacak.

Ürünün kalan raf ömrü 7 günden az olan gıdalar, mikrobiyolojik incelemeler ve ürün miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz olduğu durumlarda analiz sonucuna itiraz edilemeyecek. İtirazdan kaynaklanan masraflar ilgililer tarafından karşılanacak.

Bakanlık, ürün ve canlı hayvanla ilgili ithalat ve ülkeye giriş koşullarıyla kontrol esaslarını belirleyecek, resmi kontrollerini yürütecek. Uygun olmayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

İthalatçı veya maldan sorumlu yetkili temsilcisi, ülkeye giriş yapacağı hayvansal ürünlerle ilgili bakanlığa ön bildirimde bulunacak. Bakanlık bunların dışında kalan ürünler için de risk esasına göre ön bildirim zorunluluğu getirebilecek.

Gümrük ve serbest bölge müdürlüklerince, bakanlığın izni olmaksızın hayvansal ürünlerle bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye, serbest bölgelere girişine veya buralarda herhangi bir işleme tabi tutulmasına izin verilmeyecek.

Hayvansal olmayan ürünlerle ilgili karantina tedbirlerine ilişkin bilinen veya yeni ortaya çıkan riskli durumlarda, Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili gümrük ve serbest bölge müdürlükleri bu malların ülkeye ve serbest bölgelere girişine izin vermeyecek.

Bu arada bakanlık, ülkeye giriş yapacak ve kontrole tabi tutulacak hayvansal ürünlerle ilgili bilgileri hazırlayacak ve Gümrük Müsteşarlığına bildirecek.

Bakanlık, resmi kontrol sonucu ülkeye girişi uygun olmayan hayvansal ürün ve diğer maddeleri alıkoyacak. Bunlara, sahibinin bilgisi dahilinde, karantina altına alma, geri gönderme, özel işleme tabi tutma, esas kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılmasına izin verme veya itlaf ve imha önlemlerinden bir veya birkaçını uygulayacak veya uygulatacak.

İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen hayvansal ürünler, bakanlıkça resmi kontrole tabi tutulacak. Kontrol sonucu mevzuata uygun olan hayvansal ürünlerin girişine izin verilecek. Uygun olmayan hayvansal ürünler için, yeniden ihraç, karantina, özel işleme tabi, ithaf ve imha gibi yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlık, hayvansal ürünler ile bitkisel ürün ve ahşap ambalaj malzemelerinin ülkeye giriş yapacağı sınır kontrol noktaları kuracak. Takiple ilgili bilgi sistemini oluşturacak ve işletecek. Ülkeye girişi yapılacak diğer ürünlerle ilgili gümrük giriş kapılarını Gümrük Müsteşarlığı ile birlikte belirleyecek.

Cezalar


İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan ürünlerin toplanması, taşınması, depolanması, muamele edilmesi, işlenmesi, imha edilmesi, piyasaya arz edilmesi, ithal veya ihraç edilmesi, transit taşınması ve kullanılması aşamalarında, insan ve hayvan sağlığına yönelik tehdit ve çevresel zararların önlenmesine ilişkin alınan tedbirlere uymayan hayvancılık işletmelerine bin lira ceza kesilecek.

Bozulan ve son tüketim tarihi geçen ürünleri satanlara, bin lira para cezası verilecek, tüketime uygun olmayan gıdaları üretenler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, bozulan ve son tüketim tarihi geçen ürünleri satanlara bin lira ceza verilecek.

Bakanlıkça belirlenen ahşap ambalaj malzemelerini onay almadan üretenlerin faaliyeti durdurulacak ve bunlara 20 bin lira para cezası verilecek.

İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Hayvan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan yemler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenlere 5 bin lira para cezası verilecek.

Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemeyecek, işleme tabi tutulamayacak. Bunları piyasaya arz edenlere 10 bin lira ceza verilecek. Ürünlerin, insan sağlığı için risk oluşturması durumunda, ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak. Aykırılık sadece etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa para cezası 5 bin lira olacak.

Gıda ya da yemle ilgili tüketiciye yanıltıcı bilgi verilen üretim yerlerine 10 bin lira, perakende iş yerlerine bin lira ceza uygulanacak. Ürünün etiketindeki beyan bilgileri ile içeriğinin ve analitik değerlerinin uymaması halinde 5 bin lira para cezası kesilecek.

Taklit edilen gıda ve yemlere el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin hükümlere aykırı hareket eden iş yerlerine 10 bin lira para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden birincil üretim yapanlara bin, perakende iş yerlerine 2 bin, diğer iş yerlerine 5 bin lira ceza uygulanacak.

Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara 10 bin lira, depo ve satış yerlerine 5 bin lira ceza verilecek. Bu işletmelerin faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konulacak.

Kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere, fiil suç oluşturmadığı takdirde 5 bin lira ceza verilecek.

Resmi kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması halinde iş yeri sahiplerine bin lira ceza uygulanacak.

Yapılan resmi kontroller sırasında, iş yerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri durdurulacak. Üretim yerlerine 5 bin lira, perakende iş yerlerine bin lira ceza verilecek.

İnsan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan ve acil tedbirleri gerektirmeyen diğer durumlarda, görülen uygunsuzlukların giderilmesi için 6 ayı aşmamak üzere süre verilecek. Verilen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda, üretimin tamamı veya uygunsuzluğun olduğu bölümünün faaliyetleri durdurulacak.

Kaçak getirilen canlı hayvan ve ürünler, piyasaya dağıtılmışsa sahibi tarafından toplanacak. Ürününü piyasadan toplamaması halinde, toplamama cezası olarak sahiplerine 5 bin lira ceza verilecek.

Kanunda belirtilen idari yaptırımları uygulamaya, il tarım müdürleri yetkili olacak. Resmi kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkili olacak. Verilen idari para cezaları 30 gün içinde ödenecek.

Bakanlık, gıdanın üretimi, işlenmesi veya dağıtımına ilişkin, geleneksel yöntemlerin kullanımına izin verebilecek, coğrafi kısıtları bulunan bölgelerdeki gıda işletmelerinin ihtiyaçlarının çözümüne yönelik istisnai uygulamalar getirebilecek.

Hayvan sağlığı, hayvan refahı, ıslahı ve bitki sağlığı ile ilgili hususlar da kanun kapsamına alındı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ihbarı mecburi bir hastalığın varlığı, şüphesi ya da yeni bir salgın durumunda, inceleme yapacak, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alacak. Bakanlık, hayvan hastalıkları bildirim sistemini kuracak ve sistemin işletilmesini sağlayacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan ıslahı, hayvan gen kaynaklarının korunması, damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması, ön soy kütüğü ve soy kütüklerinin oluşturulması gibi zootekni konularında düzenleme yapmaya, hayvan yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışındaki hayvan yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye yetkili olacak.

Bitki ve bitkisel ürünlerde zarar yapan organizmaların yurt içine girişi veya yurt içinde yayılmasını engellemek için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki ve bitkisel ürünler ile zararlı organizma taşıma ihtimali bulunan diğer maddelerle ilgili inceleme, teşhis, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alacak.

Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin dolaşımında, bitki pasaportu bulundurulacak. Bitki pasaportu ile ilgili her türlü düzenlemeyi bakanlık yapacak.

Gıda üreten işletmeler, konuyla ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştıracak. 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri, ilgili mühendisleri istihdam edecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme piyasaya sunulamayacak. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, güvenilir olmadığına dair yeterli şüphenin oluşması halinde gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilecek veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilecek. Ayrıca bakanlık, insan sağlığını göz önünde bulundurarak, bazı madde ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabilecek ya da yasaklayabilecek.
__________________


=======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄█▓░GIDA TEKNİKERİ░▓█►
=======ஜ۩۞۩ஜ=======
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam,
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli,
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...”

DENETİMSİZ GIDAYA HAYIR
Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 12-2010   #2
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 12-06-2010
Mesajlar: 3
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : fatih03 is on a distinguished road
fatih03 is on a distinguished road
Standart

bu durumda gıda teknikerlerinin ne olacak
fatih03 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 12-2010   #3
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 08-03-2009
Mesajlar: 14
Tecrübe Puanı: 13
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : ayla_22 is on a distinguished road
ayla_22 is on a distinguished road
Standart

ŞUAN da sorumlu yönetecilik yapan gıda teknikerleri ne oalcak biraz bigi verirsenz iyi olur teşekürler..
__________________
kimsesizler yurdu yüreğim seveni çok anlayanı YOK!di'li bir geçmiş .geleceğe nazır ama zamanı yok..
ayla_22 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 17-2010   #4
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 19
Tecrübe Puanı: 81
Tecrübe Derecesi : Oktay SARI will become famous soon enough
Oktay SARI will become famous soon enough
Standart

Alıntı:
ayla_22´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ŞUAN da sorumlu yönetecilik yapan gıda teknikerleri ne oalcak biraz bigi verirsenz iyi olur teşekürler..
Yasaya göre sorumlu yöneticiliği lisans sahibi olanlar yapabilecek. Tepkilerden yola çıkarak bir düzeltme yapılmazsa teknikerler sorumlu yöneticilik yapamıyacak. Sektörün büyük çoğunluğunu küçük esnaf diye adlandırdığımız işletmeler sorumlu yöneticilikten muhaf tutulduğu için hem büyük bir istihtam sorunu ortaya çıkacak hemde Türkiyedeki denetim yetersizliğini düşündüğümüzde halk sağlığı büyük tehdit altında olacak.
__________________


=======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄█▓░GIDA TEKNİKERİ░▓█►
=======ஜ۩۞۩ஜ=======
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam,
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli,
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...”

DENETİMSİZ GIDAYA HAYIR
Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 05-2021   #5
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 05-03-2021
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : Yxentz is on a distinguished road
Yxentz is on a distinguished road
Standart

generic tadalafil reviews - <a href="https://tadstrong.com/">tadstrong.com</a> buy tadalafil generic
Yxentz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
gıda ve yem kanunu tasarısı kabul edilerek,yasalaştı. nurten kahraman Gıdacılar Kafe 3 05-2021 10:28 PM
Yeni Gıda Kanunu Çalışmaları Oktay SARI Avrupa Birliği Sürecinde Gıda İle Alakalı Haberler Başlıkları 1 05-2021 09:05 PM
hammadde kabul özellikleri paylas86 Yardımlaşma 4 05-2021 06:05 PMŞu anda saat : 12:07 PM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.