Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Mikrobiyolojik Analiz (http://www.gidacilar.net/mikrobiyolojik-analiz.html)
-   -   Tüm Gıdalarda Enterobakteriacea aranması (http://www.gidacilar.net/mikrobiyolojik-analiz/tum-gidalarda-enterobakteriacea-aranmasi-399.html)

Akın52 07-2008 05:06 PM

Tüm Gıdalarda Enterobakteriacea aranması
 
Tüm gıda numunelerinde Enterobakteriacea aranması amacını taşır. Enterobakteriacea familyası; Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Edwardsiella, Erwinia, Hafnia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Salmonella, Serratia, Yersinia, Vibrio, Aeromonas ve Pseudomonas cinsi bakterileri içermektedir. Enterobakteriacea familyası facultative anaerob, gram negative, spor oluşturmayan şekerlerden gaz ve asit oluşturan çubuk şeklinde bakterilerdir.Yüksek sayılarda bulunuşu uygun olmayan işleme ve depolamanın indikatörüdür.
AMAÇ
Tüm gıda numunelerinde Enterobakteriacea aranması amacını taşır. Enterobakteriacea familyası; Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Edwardsiella, Erwinia, Hafnia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Salmonella, Serratia, Yersinia, Vibrio, Aeromonas ve Pseudomonas cinsi bakterileri içermektedir. Enterobakteriacea familyası facultative anaerob, gram negative, spor oluşturmayan şekerlerden gaz ve asit oluşturan çubuk şeklinde bakterilerdir.Yüksek sayılarda bulunuşu uygun olmayan işleme ve depolamanın indikatörüdür.
2.KAPSAM
Mersin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analize tabi tutulan numunelerde Enterobakteriacea aranmasını kapsamaktadır.
3. PRENSİP
Besiyerinde bulunan safra tuzları ile glukozu Enterobakteriacea familyasının kullanmasından dolayı besiyerinde renk değişimi ve gaz oluşumu gözlenmesi prensibine dayanır.
4. KISALTMA VE TANIMLAR
SÇY : Standart Çalışma Yöntemi
MAL : Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
MRD :Maximum Recovery Diluent :
VRBGA :Violet Red Bile Glukoz Agar
TGA :Tuzlu Glukoz Agar
NA :Nutrient Agar
5. GÜVENLİK VE SAĞLIK UYARILARI
• Çalışırken besi yerleri solunmamalı, deri ile temastan kaçınılmalıdır.
• Önlük ve eldiven kullanılmalı, steril ortamda bunzen beki alevi altında çalışılmalıdır.
• Kontaminasyon riskinin kontrolü için ekim kabininde ekim yapılmalı. Her çalışma öncesinde ve çalışma tamamlandıktan sonra ekim kabini ve çalışma alanı dezenfektanla temizlenmeli. Ekim kabini belirli aralıklarla UV lambası ile steril edilmeli
• Besi yerleri uygun sıcaklık ortamlarında depo edilmelidir.
• İnkübatörlerin sıcaklık doğrulamaları her hafta en az iki defa kontrol edilmelidir.
• Hassas terazilerin tartım doğrulamaları her hafta en az iki defa kontrol edilmelidir
• Besi yerlerinin kullanıldığı ön zenginleştirme kapları steril olmalıdır.
• Zenginleştirme amacıyla kullanılan petrilerin steril olması gerekmektedir.
• Besi yerlerinin hazırlanmasındaki tüm aşamalarda hijyen ve steriliteye dikkat edilmelidir.

6. PERSONEL YETERLİLİĞİ
Mikrobiyoloji laboratuvarında görevlendirilecek personellere daha önce yapmış oldukları görevlerine ve eğitim durumlarına göre 2-6 ay arasında steril çalışma koşulları anlatılmalı, teknik bilgiler verilmeli, konu ile ilgili hizmet içi eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji laboratuvarında gerekli eğitimleri alan tüm teknik elemanlar (Vet.Hekim,Gıda ve Zir.Müh,Kimyager,Biyolog ve Laborant) çalışabilir.

7. ALET VE EKİPMANLAR
• Analitik Terazi (0.01 g hassasiyette)
• Otoklav
• Sterilizatör (160 +/- 5 0C)
• İnkübatörler (36 0C +/-1, 41,5 0C +/-1)
• Su Banyosu (80-100 0C)
• Stomacher
• PH Metre
• Bunzen Beki
• Steril bıcak, pens, spatül vb.malzemeler
• Tüp karıştırıcı
• Steril petriler (15 x 90 mm)
• Otomotik pipet ve steril pipet ucu
• Cam tüpler ve tüp sporlar
• Erlen, beher, mezür ve benzeri standart laboratuvar cam maddesi
• Mikrodalga fırın
• Mikroskop


8. KULLANILAN BESİYERLERİ VE HAZIRLANIŞLAR
8.1.Maximum Recovery Diluent :
Formül :
Pepton :1,0 g
Sodium clorür :8,5 g
Distile su :1 litre
Tartılan hazır besiyeri içeriği distile su ile ısıtılarak çözündürülür. Otoklav sonrası pH 7+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir.
8.2.Violet Red Bile Glukoz Agar (VRBGA):
Formül:
Yeast extract :3 g
Peptone yada gelysate :7 g
Bile salts yada bile salts no.3 :1,5 g
Glukose :10 g
NaCl :5 g
Neutral red :0,03 g
Crystal violet :0,002 g
Agar :15 g
Distile su :1000ml
Hazır Besiyeri içeriği aseptik koşullarda steril erlenmayere tartılır. pH 6,8+0,2 olacak şekilde ayarlanır. Su banyosunda veya mikrodalga fırında ısıtılarak çözündürülür. 45+1oC‘de ekimi yapılmış petrilere dökülür.
8.3.Tuzlu Glukoz Agar :
Formül:
Tryptone : 2g
Maya extraktı : 1g
Glukoz : 10g
NaCl : 5g
Potasyum-mono-hidrojenfosfat : 0,3g
Agar : 2,5g
Bromtimolblue (%0,2lik ) :40ml
(%0,2 lik Bromthymol blue: Bromthymoleblue 0,1g, 0,1N NaOH ve 47,5ml distilesu)
Distile su : 1000ml
Hazırlanan karışım ısıtılarak çözündürülür. Otoklav sonrası pH 7+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Petrilere aseptik koşullarda dökülür. Buzdolabında saklanır.
8.4 .Nutrient Agar
Formül :
Beef extract : 3 g
Peptone : 5 g
Agar : 15 g
Distile su : 1 litre

Tartılan hazır besiyeri içeriği distile su ile ısıtılarak çözündürülür. 121+1oC‘de 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrası pH 6.8+0,2 olacak şekilde ayarlanır. 50 oC‘de aseptik koşullarda petrilere aktarılır.
8.5 Oksidaz test kiti
Hazır kit kullanılmaktadır.

9. METOT
25 g(ml) örnek 225 ml (yada x numune miktarı x9 dilisyon sıvısı) Maximum Recovery Diluent ile gıda mikrobiyolojisi laboratuvar kurallarına uygun olarak homojenize edilir. 1/10’luk dilüsyondan 2 steril petri kutusuna 1’er ml konur. Eğer numunedeki entereobacteriacea sayısı yüksek bekleniyorsa seri dilisyonlar da yapılabilir Aseptik koşullarda hazırlanan VRBGA besiyeri ortalama 45oC’ye soğutularak dökülür ve karıştırılır. 35oC de 20-24 saat inkübasyona bırakılır. Sonuç olarak petrilerde oluşan kolonilerden menekşemsi zon oluşturan kolonilerin sayısı belirlenip kaydedilir. Tipik kolonilerden en az iki tanesine doğrulama testleri uygulanır.
Not: Petrilerdeki koloni sayısı 25-250 arası olursa sayılabilir.

9.1 Doğrulama Testleri
VRBGA da üreyen tipik kolonilerden Nutrient agar yüzeyinde zenginleştirilir ve Tuzlu glukoz agara geçilir. Tuzlu glukoz agarın yüzeyi mineral yağ ile örtülür. 35-37oC de 20-24 saat inkübasyona bırakılır.
Oksidaz testi :
5-10 saniye içinde koloninin koyu mor renge dönüşmesi pozitif reaksiyon kabul edilir.Oksidaz testi negatif ve Tuzlu glukoz agar sarı renge dönüşmüş ise koloniler Enterobakteriacea olarak kabul edilir.
Referans Kültür
Pozitif kontrol olarak ATCC 25922 E.coli ve negatif kontrol olarak ATCC 25923 S.aureus suşu, kullanılmıştır.

10. KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCE
Metot Performansı (Validasyon)
Metod Validasyonu Muayene ve Analiz Metotları ve Metotların Geçerli Kılınması Prosedürü (MİKL.P.12)’ne göre yapılmaktadır.

11. İLGİLİ DOKUMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER
• Besiyeri Hazırlama Talimatı (MAL.T.02)
• Mikrobiyoloji Laboratuvarı Besiyeri Hazırlama Takip Formu (MİKL.F.02.P.16)
• Muayene ve Analiz Metotları ve Metotların Geçerli Kılınması Prosedürü (MİKL.P.12)
. ICMSF Microorganisms in foods 1978

12.DAĞITIM

Bu analiz yönteminin kontrollü kopyaları birim şefinde ve kullanıma açık olarak laboratuvarda
Analiz talimatları klasörde bulunur.

bayraktar28 01-2008 07:03 PM

Bu analizi biz böyle yapmıyoruz....??? Metodumuzmu farklı acaba :S

money 31-2015 05:37 PM

steril kabin hakkında bilgi verebilir misiniz ?

ruzgarkoc8 06-2015 03:23 PM

steril kabin biyoloji laboratuvarlarında mı bulunuyor ?


Şu anda saat : 02:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.