Sponsorlu Bağlantılar

50 Soruda Sorumlu Yöneticilik

Sorumlu Yöneticilik kategorisinde açılmış olan 50 Soruda Sorumlu Yöneticilik konusu , ...


Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 02-2009   #1
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 18
Oktay SARI will become famous soon enough


Arrow 50 Soruda Sorumlu Yöneticilik

Sponsorlu Bağlantılar
Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap

Alt 02-2009   #2
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 18
Oktay SARI will become famous soon enough


Standart

Sponsorlu Bağlantılar
23- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni nasıl alınır?

Gıda Kodeksinde yer alan ürünler için işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, imal edecekleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeler için üretim izin başvurusu için gerekli evraklar ile birlikte üç nüsha dosya halinde hazırlar ve iki nüshasını (d) bendinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa teslim eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyasının Bakanlıkça incelenmesi sırasında gerektiğinde, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında, Bakanlıkça daha önce yapılan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonuçlarının uygun olması halinde üretim izin belgesi verilir.

24- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni başvuru sırasında istenilen evraklar nelerdir?

1-Dilekçe.

2-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek

kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Üretilecek ürünün yüzde bileşimi .

6-Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği .

7-Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına ve TKB’ dan üretim izni alınan ambalaj materyali kullanacağına dair taahhütname .( ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi)

25- Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izni nasıl alınır, başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Gıda ile temasta kullanılacak madde ve gıda ambalajı için üretim izin başvurusunu ; gerekli bilgi ve belgelerle birlikte üç nüsha dosya halinde hazırlar ve iki nüshasını (d) bendinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa teslim eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyasının Bakanlıkça incelenmesi sırasında gerektiğinde, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında, Bakanlıkça daha önce yapılan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonuçlarının uygun olması halinde üretim izin belgesi verilir.

26-Gıda ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izin başvurusu sırasında istenilen evraklar nlerdir?

1-Dilekçe.

2-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek

kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5-Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6-Üretim teknolojisi, üretim akış şeması .

7-Üretilecek maddenin hangi gıda ( kuru-sıvı gıda )ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8-Hammaddenin ticari ve kimyasal adı

9-Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı

10-Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası

indeks numarası,ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB da üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol

belgesi ve gümrük giriş beyannamesi)

12- Migrasyon ve ağır ****ller yönünden , Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahhütname.

27- Sicil ve üretim izni başvurusu için gerekli belgeler hazırlanırken sorumlu yönetici ve işyeri yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Öncelikle çalışma izni alınmalıdır. ( 28 Haziran 1995 ten sonra faaliyete geçen işletmelerden çalışma izin belgesi veya Sağlık Bakanlığından alınan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına ilaaveten gıda işyeri sicil numarası da istenmektedir).

Sadece kesim yapan depolama ve diğer işlemleri yapmayan mezbahalarda sicil işlemi yapılmamaktadır.

Soğuk hava depoları sadece gıda siciline kayıt olmalıdır.

Sicil izin ve tescil işlemleri sadece faaliyet konusundaa yer alan ürünler için yaptırılmalıdır.

Hamyağ işletmeleri, salamurahaneler ve değirmenler mübadele yapıyor ise gıda siciline kaydolup üretim izni almalıdır.

Sicil, izin vetescil almış işletmeler baaşka bir geçek veya tüzel kişiliğe devredildiğinde, satıldığında veya kiraya verildiğinde ve bu nedenle unvan değiştirdiğinde sertifikasyonun aslı Bakanlık tarafından alınacak ve iptal edilmektedir.

Gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddesi üreten işyerlerinin işyeri açma, çalışma ruhsatı veya gayri sıhhi müessese ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Kapasite raporunun onaylı ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Sorumlu yöneticinin ilgili mevzuatlara uygun olarak atanması gerekmektedir.

Sorumlu yönetici ile yapılan iş akdinin noter onaylı olması , çalışma saatlerinin , sözleşme süresinin ve Türk gıda kodeksine uygun üretim yapılacağının sözleşmede yer alması gerekmektedir.

Sorumlu yöneticilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeye sahip olması gerekmektedir. Kimlik belgesi oda kayıt belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sicil ve üretim izni ücretlerinin , T.C Ziraat Bankası Ankara Akay şubesi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 283716 nolu sicil ve üretim izni hesabına yatırılması gerekmektedir..

Dekont asıllarını veya aslı gibidir onayli fotokopisinin müracaat dosyasında bulunması gerekmektedir.

28-Ürün markaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

Markanın işyerine ait olmasına, emtia listesine ve süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Marka devrinini mutlaka Türk Patent Enstitüsünden yaptırılması gerekmektedir.

Ürünlerin yüzde bileşimlerde her bir bileşenin ayrı ayrı belirtilerek toplamının yüze tamamlanacak şekilde olması gerekmektedir.

Etiket örneklerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Özel beslenme amaçlı veya bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen bir ürün üretiliyorsa etikete besin öğeleri tablosunun konulması ve bunun analiz raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kullanılan ambalaj materyalinin üretim izinli olmasina gerekmektedir.

Verilen taahhütnamelere damga pulu yapıştırılmalıdır.

Müracaat dosyasında bulunan tüm evrakların imzali ve kaşeli olması gerekmektedir.

29-Marka tescil belgesi nereden alınır hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Türk Patent Enstitüsü Müdürlüğünden alınan marka tescil belgeleri, ürün grubu emtia listesinde yer almış, işyeri adına ait ve süresi dolmamış olmalıdır.

Devir işlemlerinin resmi olarak patent Enstitü Müdürlüğünden yapılmış olması gerekmektedir.

Marka tescili almak üzere Patent Enstitü Müdürlüğüne müracaat eden firmalardan müracaat ettiğine dair başvuru belgesinin bir nüshası ile işletme tarafından taahhütname verildiğinde marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir.

30-Üretilecek ürünün yüzde bileşimi ne şekilde hazırlanmalıdır?

Her bir ingridyenin(bileşenin) miktarı ayrı, ayrı belirtilecek ve toplamı yüze tamamlanmalıdır.

31 -Etiket örneği neye göre hazırlanmalıdır?

Türk Kodeksi Yönetmeliği ve ürün kodeksinin etiketleme ve işaretleme bölümünde yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmış olacaktır.

32- Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi başvurusu hangi durumda mecburidir?

Beslenme yönünden etiketlenme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir. Besin öğeleri tablosu yer alacaksa Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı ve analiz raporu ile belgelenmelidir.

33-Taahhütname düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Türk Gıda Kodeksine uygun hammadde, katkı, aroma ve yardımcı maddeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izni almış ambalaj materyali kullanarak Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair taahhütname hazırlanmalıdır.

İthal edilmiş ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyanname belgesi ibraz edilecektir.

34-Dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir?

Üretim akışı şematize edilecek ve üretim teknolojisi kısaca belirtilmelidir.

Sadece ihracat amaçlı faaliyet gösteren işyerlerinin buna ait taahhütname vererek gıda siciline kayıt olmaları yeterli olacak, ancak istek üzerine üretim izni de alabileceklerdir.

Birden fazla iş yerinde aynı il sınırları içerisinde olmak kaydı ile sorumlu yöneticilik yapan kişilerin hangi işletmelerde ve hangi günlerde çalıştığı noter onaylı sözleşmede yer almalıdır.

Devlet memuru olarak herhangi bir kurum veya kuruluş da görev yapan, kendi adına işyeri bulunan kişiler gıda işyerlerinde sorumlu yönetici olarak görev yapamazlar.

Taahhütnameler damga pulsuz olarak kabul edilemez.

Müracaat dosyasında bulunan her bir evrak kesinlikle imzala ve kaşeli olmalıdır.

Hastaneler ve yemek fabrikaları yüzde bileşim yerine üretimde kullandıkları ingrediyenlerin listesini ( katkı maddelerinin miktarları yüzde olarak ) vermelidir.

Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşme yapılmalıdır.

Ham yağ işletmeleri, mezbahalar, soğuk hava depoları, değirmenler ( mübadele konusu yapmayan firmalar hariç ) salamurhaneler ( mübadele konusu yapmayan firmalar hariç ) sadece gıda siciline kayıt olmalıdır.

İşyerlerinin kendi adlarına ait satış yerleri dahi olsa bu işletmeler kendi yerlerinde üretip kendi yerlerinde satış yapanlar kapsamında değerlendirilmeyecektir.

35- Sorumlu yöneticinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

İşletmede yapılan üretim çalışmalarının insan sağlığı ve ilgili mevzuat yönünden sakınca oluşturmayacak bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede sorumlu yöneticinin başlıca görevleri;

İşletmede hijyen zinciri oluşturmak,

İşletmede kalite zinciri oluşturmak

İşletme ve laboratuvar arasında eşgüdüm oluşturmak,

Yetkili denetim ve kontrol görevlilerine gereken kolaylığı sağlamak,

Denetim ve kontrol sonuçlarını değerlendirip, gereken önlemleri almak şeklinde özetlenebilir.

36- Sorumlu yöneticinin işyerini denetlemesinde neler yapılır?

Sorumlu yönetici Ek 4 te verilen sicil, üretim izni ve denetim formunda yer alan hususların yerine getirilmesini sağlamak veya sağlatmak durumundadır.

37-Bakanlık tarafından yapılan kontrol ve denetimin esaları nedir?

Denetim, gıda kontrolörleri tarafından; Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında, işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, Gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı, aroma ile diğer teknolojik yardımcılar, Yarı mamuller, Mamuller, Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, Gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, İşleme ve muhafaza teknikleri, Gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması, konularında yapılır.

Denetim, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapılır. Denetimden önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilir.

38- İlgili Bakanlığın TKB sicil/ üretim denetimi sırasında sırasında istenilen bilgiler nelerdir? (Sorumlu yönetici denetimi)

Sorumlu yönetici veya işyeri denetim sırasında EK- 4 de yer alan sorulara evet cevabı vermek durumundadır.

39- Gıda üretim yerlerine ait denetimler hangi hususlarda yapılmaktadır?

İşletme çevresi, işletme içi, hammadde, teknik donanım, alet ve ekipman personel, paketleme ve depolama, genel temizlik hususlarında yapılmaktadır.

40-Denetim sonuçları nasıl öğrenilir?

Değerlendirme sonuçları olumlu yada olumsuz bulunduğunda sonuç işyerine bildirilir. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi denetim sonuçlarının olumlu olması halinde, bu durumun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahit numuneyi alabilir veya aldırabilir.

41- Denetim sonuçlarına itiraz hakkı varmıdır? Nasıl yapılır?

İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin denetim sonuçlarına, kendilerine tebliğden itibaren azami 15 gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Raf ömrü 15 günden az olan ürünlerde işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticinin ürünün raf ömrü süresince itiraz hakkı mevcuttur. Denetim sonuçlarına itiraz edildiğinde, şahit numunenin Bakanlığın görevlendirdiği diğer yetkili laboratuar da muayene ve analizi yaptırılır. Bu sonuçlar kesin olup, verilecek karara esas teşkil eder. İtiraz durumunda, şahit numunenin analiz ücreti işyerince ilgili laboratuara ödenir.

42- 4128 cezalar nedir nasıl hesaplanır?

560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan cezai hükümlerin uygulanmasına ilişki tablo Ek 5 te verilmiştir.

43-Cezalar nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl tahsil edilir?

Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni alınmadan gıda maddeleri üreten işyerlerini faaliyete geçiren gerçek veya tüzel kişiler çalışma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir.

b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime geçen gerçek veya tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim izni verilir.

c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburi olan sorumlu yöneticileri istihdam etmeden imalatta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin faaliyetine müsaade edilir.

d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel kişilere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde iki yüz milyon lira para cezası verilir.

e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete geçen laboratuvarlar faaliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişilere otuz milyon lira para cezası verilir.

f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasakları ihlal eden gerçek veya tüzelkişilere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir ve mahkemece malların müsaderesine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durumda para cezası elli milyon liradan aşağı olamaz.

h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şartlara uymayan işyerleri bu şartları yerine getirinceye kadar kapa tılıp mühürlenir. Ancak, mühür fekki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırılır.

i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli milyon lira, suçun 1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para cezası verilir.

j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere elli milyon lira para cezası verilir.

k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzel kişilere ikiyüz milyon lira, suçun 1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para cezası verilir.

l) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket eden işyeri bu şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde ise cezası iki kat artırılır.

m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya kadar faaliyetleri durdurulur.

n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve çalışma izni almış olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum giderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müteakip bir yıl içerisinde faaliyetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çıkarılarak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen nedenle işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez.

o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yönetici, istihdamı zorunlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda muayene veteriner hekimi istihdam etmeyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerleri faaliyette bulunduran gerçek ve tüzelkişeler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira para cezası verilir.

Bu Kanunun 18/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

44-Denetim sonucu uygulanan cezalara itiraz nasıl edilir?

Bu husus 4128 sayılı Kanunla Ek 7.11.1995 tarih ve 22456 sayılı Resmi Gazete’de Cezalar ve İtirazlar başlığı altında düzenlenmiştir. Uygulanan cezalar idari para cezası olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Müdürlüklerince tahsil edilir.

İşyeri sahibi veya yöneticisi para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilen para cezasına karşı yetkili idare mahkemesine dava açma hakkına sahiptir,

Ancak dava açılmış olması verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz,

Bu nedenle, işyeri sahibi veya yöneticisi verilen para cezasını kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemek zorundadır.

Yetkili idare mahkemesinin işyerine uygulanan idari para cezasının yürütmesini durdurması veya iptal etmesi halinde, işyeri sahibi veya yöneticisi mahkeme kararının tasdikli bir nüshası ve para cezasının ödendiğine dair belgenin aslı ile birlikte il sağlık müdürlüğüne başvurur,

İbraz edilen mahkeme kararı ve para cezasının ödendiğine dair belge, il sağlık müdürlüğünce ekinde daha önceki belgelerin gönderildiği yazı ilgi tutularak ilgili vergi dairesine gönderilir.

Verilen para cezasının iadesine yönelik işlemler, tahsil işlemini yapan vergi dairesince yürütülür.

45- İşveren sorumlu yönetici ilişkileri nasıl olmalıdır?

Sorumlu yöneticiler, Bu Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmeliklerde belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

Sorumlu Yönetici görev aldığı işletmede madde 5’de belirtilen hizmetlerin düzenli yürütülmesinden TMMOB Ziraat mühendisleri Oda’sına, işverenle birlikte olmak üzere ilgili bakanlıklara karşı sorumludur.

İşveren, Sorumlu Yönetici tarafından uygun görülmeyen mamulün satışının yapılmasından, Sorumlu Yöneticinin görevini yerine getirirken her türlü araç-gereç isteklerinin karşılanmasından, ürünlerin pazarlama aşamasında alıcıların zarara uğradığını iddia ederek açacakları davalar ile doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.

46-Sorumlu yönetici ücreti belirlenirken dikkat edilecek hususlar?

Toplam ücret asgari ücretin altında kalmamalıdır.

47-Ücretin ödeme şekli nasıl olmalıdır? Sözleşme

Sorumlu yönetici çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici ücretini her ayın en geç beşinci gününe kadar sözleşmede belirtilen banka hesabına yatırmalıdır.Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. (Bakınız Ek 3)

48- Ücreti ödenmeyen sorumlu yönetici ne yapmalıdır?

Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ve bu durumda sözleşme süresi boyunca ödenecek ücretler muaceliyet kespeder. Sorumlu yönetici icra organları aracılığı ile alacaklarının takibini yapar.

49-Sorumlu yöneticilerin sigortalılık durumları nasıl olmalıdır?

Sorumlu Yönetici tek bir işyerinde sorumlu yönetici olarak çalışıyor ise sigarta nın tamamaı o işveren tarafından yapılır.

60 beygir gücünün altındaki ve/ veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmelerin her biri tarafından sorumlu yönetici için her ay için en az 6 gün sigorta primi ödenir.

50 – Sözleşmesi fesh edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar nelerdir?

Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.

Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi en kısa süre içinde göndermelidir.
__________________


=======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄█▓░GIDA TEKNİKERİ░▓█►
=======ஜ۩۞۩ஜ=======
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam,
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli,
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...”

DENETİMSİZ GIDAYA HAYIR
Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 05-2009   #3
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 05-02-2009
Mesajlar: 10
Tecrübe Puanı: 11
petsiye is on a distinguished road


Standart

petsiye isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 25-2010   #4
lives
Misafir
 
Mesajlar: n/a


Standart

  Bu mesajdan alıntı yap
Alt 29-2010   #5
lives
Misafir
 
Mesajlar: n/a


Standart

  Bu mesajdan alıntı yap
Alt 29-2010   #6
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrübe Puanı: 18
Oktay SARI will become famous soon enough


Standart

Oktay SARI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap

Alt 30-2010   #7
lives
Misafir
 
Mesajlar: n/a


Standart

  Bu mesajdan alıntı yap
Alt 08-2010   #8
Junior Member
 
kskbytr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08-11-2010
Yaş: 35
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 0
kskbytr is on a distinguished road


Standart

kskbytr isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
sorumlu yonetici ucreti, sorumlu yonetici sigorta, sorumlu yonetici kimdir, sorumlu yonetici gorevleri, sorumlu yonetici, o izni basvurusu, marka tescil belgesi, gida sicili, gida sicil izni, gida sicil basvurusu, calisma izni evraklari, calisma izni alma, 560 sayili khk, 4128 cezalar nedir, sorumlu yoneticinin gorevleri, uret


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sorumlu yöneticilik deneyimleriniz mim-sin Sorumlu Yöneticilik 23 21-2015 01:57 PM
Sorumlu Yöneticilik Tartışması umituluisik Sorumlu Yöneticilik 38 24-2011 01:17 PM
sorumlu yöneticilik iptal mi edildi? a_ihsankaya Sorumlu Yöneticilik 2 29-2009 07:02 PM
Sorumlu Yöneticilik Oktay SARI Anketler 4 03-2009 05:50 PM
Sorumlu Yöneticilik kalkmalımı ? Oktay SARI Sorumlu Yöneticilik 3 09-2009 11:48 AM


Şu anda saat : 04:30 AM.