Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > Su ve Su Ürünleri > Su İle Alakalı Bilgiler
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16-2008   #1
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 43
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 82
Tecrübe Puanı: 5802
Tecrübe Derecesi : Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Standart atık sulardan met allerin giderilmesi

ATIK SULARDAN AĞIR MET AL GİDERİLMESİ
Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, Fe, Pb, Hg ve Ag başlıca ağır met allerdir.Bunların yanında Sn, Al, Mo, Co, Mn, As, Sb de bazen bu sınıfına dahil edilmektedir.Ağır met allerin atıksulardan giderilme metotlarından bazıları aşağıda verilmektedir.

1-Koagülasyon, çöktürme, kompleks yaparak çöktürme
2-Sementasyon
3-Elektrolik geri kazanma
4-Solvent ekstraksiyonu
5-Sıvı membranlar
6-Ters ozmoz
7-Şarjlı membran ultraflitrasyonu
8-Ozonla muamele
9-Köpüklü ayırma (Flotasyon)
10-Aktif karbon ile muamele
11-İyon değiştirme
12-Evaporatif geri kazanma
13-Elektrodiyaliz
14-Çeşitli arıtma metodları
15-Çeşitli adsorbentler
16-İleri arıtma

5.1. Çöktürme

Çöktürme, atıksulardan ağır met allerin giderilmesinde bugüne kadar kullanılan en yaygın metotdur. Mademki bu met aller farklı pH değerlerinde çöküyorlar; o halde optimum pH seçilerek birkaç ağır met al ihtiva eden atıksu bu met allerden arındıralabilir. Eğer ortamda kompleks yapıcı madde varsa, bu durumda çökelme engellenebilir.Bunun için organiklerle kompleks yapmış ağır met allerin, ilk önce bu kompleks yapıdan kurtarmaları veya serbest hale getirmeleri gerekir. Serbest hale
gelen met al daha sonra çökeltme ile atık sudan ayrılabilir.Bu kompleks yapıyı bozmak için mevcut metotlar arasından daha çok klor ve ozonla muamele tercih edilmektedir.

Çökeltme sürekli veya yarı sürekli olabilir. Yarı sürekli çökeltme az miktardaki atık suların veya değişken karakterli akımların olması durumunda uygun olmaktadır. Büyük ve oldukça üniform atıksuların arıtma işlemlerinde ise sürekli sistem tercih edilmektedir. pH ayarlaması neticesinde oluşulacak çökelti, genellikle sedimentasyon yolu ile sıvıdan ayrılır. Bununla beraber küçük boyutlu katıları atık sudan ayırabilmek için filtrasyon gerekebilir. Böyle durumlarda polielektrolitler kullanılarak çökelme hızı önemli derecede arttırabilir.

Ortaya çıkan çamurun suyu bazı alanlarda çamur kurutma yataklarında giderilmesine karşılık; diğer alanlarda santrifüjleme veya filtrasyon ile giderilmektedir. Bazen, met allerin sözü edilen çamurlardan geri kazanılmaları mümkün olsa bile; çoğu zaman geri kazanma işlemlerinin ekonomik olmaması nedeniyle bu yola gidilmemektedir.

Koagülasyon

Kireç, demir(III)klorür, alum yalnız veya birlikte çöktürücü koagülant olarak su arıtma işlemlerinde kullanılır. met allerin çoğu çökelme sedimentasyon ile kolaylıkla ayrılabilir. Bununla beraber, kullanılan koagülanta bağlı olarak farklı neticeler elde edilir. Örneğin, demir(III)klorür civa iyonlarını gidermede kireç veya alüm’dan çok daha etkilidir. Alüm ise nikel ve çinkoyu gidermede çok etkili olmasına karşılık kurşuna ancak %91 oranında giderebilir.

Kompleks yaparak çöktürme

Ağır met aller poliasitler ile suda çözünebilen kompleksler oluşturulabilir; bir polibazın ilavesinde durumunda ise suda çözülmeyen komplekslere dönüşebilirler. met aller, kompleks çökeleğin mineral asitleri ile liç edilmesi suretiyle geri kazanılır. Bu ekstraksiyon esnasında polimer kayıpları genellikle minimum olurken ; poliasit ve polibazda yeniden kullanılabilir.

5.2. Sementasyon

Sementasyon, kısaca kimyasal olarak yer değiştirme veya bir met alin diğer bir met alin yerine geçmesi olarak değerlendirilebilir. Bakır, cıva ve gümüş bu teknik ile atık sulardan geri kazanılan başlıca met allerdir. Sementasyon sadece met allerin ayrılması için değil Cr+6’nın Cr+3’e indirgenmesi için de uygun bulunmaktadır.

Çözünmüş met al ihtiva eden çözelti çok aktif bir met al ile temasta olduğu zaman, çözünmüş met al iyonları elektrokimyasal olarak aktif *met al üzerinde ****lik bir hale indirgenirken; buna karşılık çok aktif olan ****lin bir kısmı de iyon halinde çözeltiye geçer. ****ller arasındaki elektromotor kuvveti (E.M.K) ne kadar büyük ise, sulu fazdaki sementasyon işlemi o kadar hızlı yürür ve az aktif olan ****l çok saf bir halde elde edilir. Sementasyon işlemine bir örnek olarak bakırın demir üzerinde ****lik hale indirgenmesi verilebilir.Sementasyon, çeşitli ****l kirleticileri ihtiva eden küçük ölçekli atık suların arıtma işlemi çok uzun zaman gerektiği için, sementasyon işlemi avantajlı olmaktan çıkmaktadır.

5.3. Elektrolitik olarak geri kazanma

Elektrolitik arıtma teknikleri atık suların işlemlerinde en çok istifade edilen tekniklerden biridir. Bu teknik ile siyanürler yok edilir, krom indirgenir ve ****ller çok saf bir şekilde geri kazanılır. Elektrolitik prosesler, yüksek konsantrasyonda ****l ihtiva eden atıksuların arıtılma işlemlerinde yaygın olarak kullanılmasına karşılık; bilhassa, düz elektrotlar ile yapılan geleneksel elektrolizle çok düşük verim elde edildiğinden dolayı seyreldik atıksuların artılıma işlemlerinde kullanılmaları pek uygun bulunmamaktadır. Çünkü, seyreldik sulu çözeltilerin çok yüksek elektrik direncine sahip olmaları nedeniyle bu yöntemle arıtılmaları çok pahalıya mal olmaktadır.Elektrolitik proseslerden, hem pek çok ****l kirletici içeren kaplamacılık ve asitli maden işletme atıksularının arıtılmasında, hem de fotoğrafçılık işlemlerinden gelen atıksulardan gümüşün geri kazanılmasında da istifade edilmektedir.

5.4. Elektrodiyaliz

Elektrodiyaliz bir membran prosesi olup, elektrik alnı etkisiyle iyonik kirleticileri konsantre etmesine veya gidermesine karşılık, daha tuzlu sulardan içilebilir su elde edilmesindeki uygulaması ile tanınır. Elektrodiyaliz işlemlerinden yüksek verim elde etmek için, anahtar görevi gören anyon veya katyon seçici membranın çok ince olması gerekir.bu proseste, besleme membranın bir tarafındaki bölgeye alınır ve uygun bir doğru akım voltajı tesiri ile anyonların veya katyonların membran içerisinden diğer taraftaki bölgeye göç etmeleri sağlanır. Böylece anyon seçici membran ile katyonların, katyon seçici membran ile de anyonların membran içerisinden geçişleri engellenerek atık su istenmeyen katyonlardan veya anyonlardan temizlenir.

5.5. Solvent Ekstraksiyonu

Sıvı-sıvı ekstraksiyonu olarak da bilinen solvent ekstraksiyonu, kimyasal proses endüstrilerinin temel birim işlemlerinden biridir. Buna karşılık, ancak 1960’lı yıllardan sonra atık suların arıtma işlemlerinde kabul görmeye başladı. ****llerin ekstraksiyonu esnasında sulu çözelti önce ağır ****l iyonları ile tercihli olarak bileşen organik reaktif ile temas ettirilir, daha sonra ağır ****l - organik bileşiği organik fazda çözünebilen şekle dönüştürülür. Solvent formülasyonu su ile karışmadığı için, fazla temas işleminden sonra kolaylıkla ayrılabilir. Bundan sonra ****l organik fazdan sıyrılır ve geleneksel metotlarla geri kazanılabileceği suda çözülebilir formuna konsantre edilir. Kullanılan solvent, çok kez taşıyıcı solvent ve taşıyıcı solventte çözünmüş ekstraktanttan ibarettir. Çünkü ekstraktantların bir kısmı çok viskoz olduğu için taşıyıcı solvent ile viskozitelerinin düşürülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bazen modifier edilen denilen üçüncü bir komponent katarak tuz çökeltmesini veya üçüncü fazın oluşumunun engellenmesi de gerekebilmektedir. Pek çok ekstraktant hayli seçicidir. Örneğin, LIX 34’un bakıra karşı büyük ilgisi vardır ve modifier kullanılmaksızın bakırı ekstrakte eder. Taşıyıcı solventlere örnek olarak Solvesso 100, Chevron 3 ve Norpar 12 gibi ticari isimlerle bilinen kerosen verilebilir.


5.6. Sıvı membranlar

Sıvı membranlar esasen su ile karışmayan emülsiyonlar olup; hidrokarbon solvent, yüzey aktif madde ve aditif karışımından meydana gelen yağ fazı olarak da değerlendirilebilirler. Bunun yanında, atıksulardan ekstrakte edilen kirletici maddelerin sıyrılma işlemlerinin yapılabilmesi için uygun reaktif içerikli sulu çözelti damlacıklarını da kuşatmış haldedirler. Sıvı membranlar pek çok hususta solvent ekstraksiyonuna benzemesine karşılık, ekstraksiyon ve sıyırma işlemlerini tek kademe birleştirdiği için solvent ekstraksiyonundan farklı olmaktadır. Eğer ayrılacak kirleticiler yağ fazında yeterince çözünmüyorsa, transfer işlemini kolaylaştırmak için uygun bir iyon taşıyıcı veya ekstraktant da ihtiva etmek durumundadır. Bu prosesin, ağır ****ller, NH4+ ve bir çok organik bileşiğin atık sularından giderilmesinde başarılı olduğu kabul edilmektedir.

5.7. Ters Ozmoz

Ters ozmoz, yüksek basınç ve yarı geçirgen membran vasıtası ile kirleticilerin atıksulardan uzaklaştırıldığı bir proses olarak tanımlanabilir. Bu proses esasen bir konsantrasyon tekniği olup, daha çok konsantrenin yeniden kullanılacağı durumlarda tercih edilmektedir ters ozmoz ile ultrafiltrasyon birbirine benzer ve aralarında çok kesin bir fark bulunmaz. Bununla beraber, ultrafiltrasyon katıları şekil ve boyutlarına göre ayıran fiziksel; ters ozmoz ise membran çözelti etkileşimleri sonucu verimliliğin belirlendiği fizikokimyasal bir proses olarak değerlendirilebilir.

5.8. Şarjlı Membran Ultrafiltrasyonu

Şarjlı membran ultrafiltrasyonun da, yüksek su geçişi sağlayan ve ağır ****lleri mükemmel şekilde geri iten negatif yüklü membranlar kullanılır. Şarjlı membran ile ağır ****llerin veya iyonik katıların ayrılması, ****ller veya iyoniklerin membran üzerindeki sabit şarj grupları tarafından geri itilmesi esasına dayanır. Şarjlı membran ultrafiltrasyonu, asitli madencilik, kağıt endüstrisi, elektrolitik kaplama suları gibi sentetik çözeltilerin sözü edilen kirleticilerden kurtarılmasında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

5.9. QOzonla Muamele

Ozonla muamele, su ve atık su arıtma işlemleri için en geçerli tekniklerden biri olarak kabul edilir. Su arıtımında çok önceden beri kullanıldığı halde, evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması işlemlerinde kullanılması daha yenidir. Petrol rafinerileri, fotoğrafçılık ve elektrolitik kaplama işlemlerinden gelen deşarjlar; ozonlama ile başarılı bir şekilde arıtılan atık sulardan sadece birkaçıdır. Ozonlama ile suda çözünebilen ****l - organik kompleksler, fenoller, siyanidler ve yüzey aktif maddeler de kolaylıkla bozunurlar. Bu işlemin önemli bir diğer uygulaması da içme sularından demiri ve manganı elimine etmesidir.

5.10. Köpükle Ayırma (Flotasyon)

Son yıllarda bu prosesler evsel ve endüstriyel atık suların arıtılma işlemlerinde de çok kullanılmaya başlandı. Köpükle ayırma prosesleri, köpükle fraksiyonlama, iyon flotasyonu, çökelme flotasyonu ve mikroflotasyon olmak üzere birkaç kategoriye ayrılabilir.
İyon flotasyonu, ayrılacak iyonlar ile hemen hemen stokiyometrik oranda yüzey aktif madde ****l iyonları ile birleşerek suyu sevmeyen kolloidler oluşturur ve onları gaz - sıvı ara yüzeyinde bir araya getirir. İyon flotasyonu aşırı seçiliğine karşılık, nispeten yüksek reaktif dozajları kullanmayı gerektirir. Bundan dolayı, prosesin ekonomik olarak kullanılabilmesi köpükte konsantre olan yüzey aktif maddenin geri kazanılmasına bağlı olmaktadır.

5.11. Aktif Karbon Adsorpsiyonu

Aktif karbon adsorpsiyonu çözülmüş organiklerin ayrılması için kullanılan tekniklerin en popüler olanlarındandır. Tanecikli karbon yapı tercih edilmesine karşılık; hem tanecikli, hem de toz hali ile de kullanılabilir. Aktif çamur sistemlerinde (havalandırma havuzlarında) toz haldeki aktif karbonun kullanılmasından sonra, petrokimya, tekstil ve diğer atıksuların arıtılma işlemlerinde de son yıllarda aktif karbon kullanılmaya başlandı. Aktif karbonun bunların yanında, biyolojik arıtma işlemleri sırasında ağır ****lleri gidermesi, KOI ve BOI eğerlerini iyileştirmesi gibi üstünlükleri de bulunmaktadır ****l ayırma işlemlerinde kullanılan aktif karbon; kostik ile desorpsiyon, ısıl yenileme, asit yıkama v.b. tekniklerle yenilebilmektedir.

5.12. İyon Değiştirme

Bu işlemde çözelti bir reçine yatağından geçirilirken, ya katyonlar ya da anyonlar seçici olarak ayrılırlar. İyon değiştirme geleneksel metotların başarılı olamadığı atık suların, bilhassa seyreldik atıksuların arıtılma işlemlerinde uygulanabilir. Kirlenmeyi önlemek, dolayısıyla membran ömrünü uzatmak için bir ölçüde ön arıtma yapmak gerekir. Bu yöntem ile, hem ağır ****ller mükemmel bir şekilde giderilir hem de arıtılan suyun kalitesi çok yüksek olur.

5.13. Evaporativ Geri Kazanma

Evaporativ geri kazanma, kaplama endüstrilerinden gelen kirliliklerin kontrolü için düşünülmüş iyi bir tekniktir. Kaplama banyolarının hemen her tipi başarı ile uygulanmasına karşılık, atık ısının kullanılabildiği durumlarda çok daha çekici olmaktadır.
__________________
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
Mevlana
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
bitkisel atık yağların kontrolü okayerdogangida Yağ Sanayi Atıkları Ve Değerlendirilmesi 4 21-2009 11:42 PM
Sıvı Atık Hatları ve Katı Atıkların Depolanması ve Uzaklaştırılması Muhittin YILMAZ Gıda Üretimi İmalat Alanı Dizaynı 0 28-2008 01:20 PMŞu anda saat : 06:03 AM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.