Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Tatlı Su Balıkları (http://www.gidacilar.net/tatli-su-baliklari.html)
-   -   alabalık (http://www.gidacilar.net/tatli-su-baliklari/alabalik-382.html)

Gülsel ŞEN 05-2008 06:40 PM

alabalık
 
ALABALIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.GİRİŞ :
Dünya nüfusunun hızlı bir tempo ile artışı gelecekte, insanların besin probleminin halli için insanları mevcut besin kaynaklarından azami bir şekilde faydalanma imkanı armaya; yeni besin kaynakları bulmaya zorlamıştır.
İnsanların beslenmesinde, çok önemli bir yer işgal eden proteinli gıdaların, dolayısıyla balıkların, denizlerden ve iç sulardan avlanmaları, gelişen teknoloji ile daha ekonomik ve kolay olmuştur. Buna rağmen, bugünkü nüfus artışına paralel olarak artmayacaktır.
İşte bu maksatla kültür balıkçılığına elverişli olan ve yeni bir işleme tarzı ile uygun bir birim sahada daha çok verim elde edebilmesi mümkün olan alabalık yetiştiriciliği ve işleme endüstrisi, bütün dünyada uygulanan en yaygın gıda işletmelerinden biridir.
Alabalıklar soğuk ve oksijen bakımından zengin ve berrak suları tercih ederler.

2.KARAKTERİSTİKLERİ :
Alabalıklar, uzunca, füze şeklinde, parlak ve cilalı küçük pullarla örtülü ve üzerinde çeşitli renkli benekleri bulunan bir vücuda sahiptir. Başlarında pulları yoktur, ağız bıyıksızdır. 2 sırt yüzgeci vardır. Kuyruğa yakın gerideki yüzgeç kemiksel ışını olmayan bir nevi yağ yüzgeci olup bu yüzgeç, alabalıkların tanınmasında mühim bir rol oynayan en belirgin özelliktir. Dişli ve etçil balıklardır. Kurt, sinek, kurbağa ve diğer balıkları yiyerek geçinirler.
Etleri beslendiği yere ve aldığı gıdalara göre pembe, kırmızı ve portakal renginde olup, yumuşak, lezzetli, sindirilmesi kolay ve kılçıksız olduğundan kıymetlidir.
Erinleşmiş yumurtalar karın boşluğuna dökülerek eşey deliği vasıtasıyla dışarıya çıkarlar. Yumurtalar büyük ve yapışkan olmadığından, ergin halinde iken karınlarını sıkmak suretiyle kolayca yumurta elde edebilir. Bu özelliklerinden dolayı suni üretim için elverişlidir.

3.DÜNYADAKİ TÜRLERİ :
Zengin bir tür çeşidine üye sahip olan alabalıklar familyasının 160’dan fazla türü olduğu söylenmektedir.

klasifikasyon : Bu familya balıkların biyolojik karakteri morfolojik yapıları ve ekolojik isteklerine göre 2 familyaya ayrılır.
a) Küçük Ağızlılar
Ekseri Avrupa ülkelerinde rastlanan ve özellikle Alp göllerinde ve kuzey Almanya göllerinde bulunan COREGONUS TÜRLERİ ile Avrupa ve Rusya’da yaşayan THYMALLUS türleri bu gruba dahildir.
b) Orta Ve Büyük Ağızlılar
Bu grupta, Salmo’lardan, Tuna nehrinde bulunan “Salmo Hucho”; Atlantik ve Kuzey Amerika sahillerinde bulunan “Salmo Salar”; vatanı Kuzey Amerika olan ve birçok Avrupa ülkelerine dağıtılmış olan ve suni üretime elverişli olan “Salmo İrideus”; gölde, derede ve hem tatlı suda hem de denizde yaşayanlardan “Trutie Commune” türünden “Salmo Trutta L.” Alabalıklarından “Salmo Trutta Fario”; Salmo T. Lacustris, Salmo T. Marino türleri ile Kuzey Amerika ve Avrupa’nın soğuk sulu derin göllerinde yaşayan Salvelenüs türleri de vardır.4. TÜRKİYEDEKİ ALABALIK TÜRLERİ
Yurdumuzda alabalık familyasına dahil iki tür mevcuttur.
*Salmo Star : Anadrom karakterde bir balıktır. Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Hopa Arasında bol sulu derelerde ve denizde yaşar. Yumurtlama zamanlarında denizden tatlı sulara girerler. Tatlı sulara yumurtalarını bıraktıktan sonra beslenmek üzere tekrar denize dönerler. 10-15 kg. gelenleri vardır. Usulsüz avcılık sonucunda nesilleri tükenmektedir.
*Tatlı Su Alası :
Bugüne kadar yapılan incelemelerde tatlı su alabalıklarının iki türü tespit edilmiştir.
-Salmo Trutta türleri
*Salmo Trutta Lobraks : kuzey Anadolu sularında
*salmo Trutta Cospius : Aral gölü ve Aras nehrinde
*Salmo Trutta Abontcious :Abant gölü, kuzey Anadolu’nun bazı göllerinde
* bunların dışında orman genel müdürlüğü ve D.S.İ. genel müdürlüğü tarafından Fas’tan getirilen Salmo Trutta İrideous türünün yumurtaları Yedi Göller ve D.S.İ. hirfanlı baraj üretim istasyonlarında kuluçkaya alınarak Türkiye iklim şartlarına uyumu sağlanmıştır.
* Yukarıda tespit edilen türler dışında 1968’de Seyhan nehrinde Salmo Trutta Plotysolina adında yeni bir alabalık türü tespit edilmiştir.


Şu anda saat : 09:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.