Türkiyenin  Gıdacılar Topluluğu - Gıda -  Gıda Mühendisleri

Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri (http://www.gidacilar.net/)
-   Tatlı Su Balıkları (http://www.gidacilar.net/tatli-su-baliklari.html)
-   -   alabalık işletme çiftliği (http://www.gidacilar.net/tatli-su-baliklari/alabalik-isletme-ciftligi-383.html)

Gülsel ŞEN 05-2008 06:41 PM

alabalık işletme çiftliği
 
ALABALIK İŞLETMELERİ
1. GENEL BİLGİLER :
Alabalık yetiştiriciliği, döllenmiş yumurta veya yavru balık veyahut ta tüketim için porsiyonluk balık elde etmek amacı ile yapılmaktadır.
Bu gün Avrupa’da, endüstri halinde, geniş çapta yetiştirilmesine gidilen alabalık türleri şunlardır :
Salmo Trutta Fario
Salmo Trutta Gairdneri-irideus

Merkezi Avrupa memleketlerinde; özellikle Danimarka, İsviçre, Fransa, Almanya ve İtalya’da geniş çapta alabalık yetiştirilmektedir. Özellikle Amerikan menşeli gök kuşaklı alabalık türleri arasında birinci sırayı işgal etmektedir.

Suni alabalık kültürünün belli başlı safhaları şunlardır :
a) Damızlık temini ve suni döllenme.
b) Suni enkubasyon, yumurtaların ve yavruların vitellüs keselerini absorbe edinceye kadar oluklarda muhafazası.
c) Birinci senede yavruların bakımı.
d) İkinci sene balıkların büyümesi ve gelişmesi

Suni üretimin başlıca avantajları şunlardır :
a) Büyük sayıda döllenmiş yumurta elde etmek imkanı vardır.
b) Yumurta ve yavrular tabii düşmanlarından korunur, bu sayede zayiat oranı azalır.
c) İstenilen akarsu ve rezervuarların balıklandırılması mümkün olur.
d) Müstehlik olarak istenen evsaf ve miktarda balık yetiştirilmesi sağlanır.

2. İŞLETME YERİ SEÇİMİ :
Bir alabalık işletmesi içim yer seçiminde :
a) Suyun uygun evsaf ve miktarda olmasına,
b) Kurulacak tesisin her türlü sel ve taşkın tehlikesinden uzak bulunmasına,
c) Tesisin, kolayca temin edilebilir besin kaynaklarına yakın olmasına,
d) İşletmenin kolay ulaşım imkanlarına sahip olacak şekilde, yol güzergahı civarında bulunmasına,
e) Üretilen ürünlerin, kolay satılacak satış imkanlarına sahip olmasına, öncelik verilmelidir.

*Suyun Kalitesi :
Alabalık yetiştirilmesinde, su, miktar ve kalite bakımından en önemli yeri işgal etmektedir. Alabalık yetiştirme istasyonunu besleyen suyun muhakkak surette temiz ve taze olması lazımdır.
Bilhassa enkubatörlere gelen suyun kaynak suyu ve sıcaklığının 8-12 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Balık hayatına etki eden faktörler o kadar çoktur ki bunların her birinin tesir derecesi hakkında kesin ve doğru bilgiler vermek güçtür. Havuzları besleyen suyun fiziko-şimik özellikleri bakımından aşağıdaki limitler içinde bulunması lazımdır.
CuSO4 : Alabalıklar 0,05 mg/lt.’nin üstünde CuSO4 ihtiva eden sulara tahammül göstermezler.
PH : Alabalıklar için en uygun PH değeri 6,7-8,2 arasındadır. Bu sınırların altındaki ve üstündeki değerler tehlikelidir.
Ca : Litrede 60-160 mg. Kalsiyum ihtiva eden sular balıkçılık için uygun sayılmaktadır.
HCO3 : Litrede 800 mg.’dan fazla bikarbonat ihtiva etmeyen sular balıkçılık için kullanılabilir.
N(azot) : Daha ziyade NO3 ve NO2 halinde bulunur. Litrede 2-3 mg. normal bir konsantrasyondur.
NO2 : Suda nitrat görülmesi suyun kirlenmeye başladığına işarettir.
Süspansiyon Maddesi : Sudaki süspansiyon madde miktarı 30mg./lt.’yi geçmemelidir.
Sentetik Deterjanlar : Litrede 1 mg.’nın üstündeki dozlar tehlikelidir.
Normal bir dozun üzerinde demir ihtiva eden sulardan sakınmak gerekir.
Suyun Oksijeni Ve Miktarı : Alabalık için sudaki erimiş oksijen miktarı çok önemlidir. Suyun O2 miktarı 7mg./lt.’den aşağı olmamalıdır. Litrede 8,5-9 mg. oksijen alabalıklar için uygun bir miktardır. Suyun kalitesi kadar kantitesi de önemlidir. Enkubasyon safhasından itibaren 12 aylık yavru balıklara kadar su ihtiyacı tablo.1’de gösterilmiştir. Bilhassa feyezana maruz yerlerde enkubatörlere elen suyu filtreden geçirmek lazımdır.

* YER İHTİYACI
Enkubasyon safhasından itibaren yavruları 4 ve daha yukarı yaşlar için m2 olarak lüzumlu yer tablo.2’de verilmiştir.
Tablo.1
ALABALIK YETİŞTİRİLMESİNDE ADEDE GÖRE LÜZUMLU SU VE YER İHTİYACI

SU İHTİYACI (15C İÇİN)
Üretim Ve Yetiştirmede Suyun Kullanılan Develer Adet Lt./Dk. Düşünceler
Enkubasyon Safhası 1000 0,5 Suyun ısısı 15C’nin üstüne çıktığı anlarda su istekleri biraz bu miktarların üstüne çıkarılmalıdır.
Yavru (0-3 aylık) 1000 2
Yavru (3-6 aylık) 1000 6
Yavru (6-12 aylık) 1000 12
12 aylıktan yukarı Beher kg. için 1


Tablo.2
Enkubasyon Safhası 1000 yumurta ( iki sıralı) Su ihtiyacı Düşünceler
Yavru (1 aylık) 10,000 1m2 100,000
Yavru ( 2 aylık) 3,000 1m2 Yumurta için
Yavru (3 aylık) 1,500 1m2 15m2’lik enkubasyon salonu lazımdır.
Yavru (4 aylık) 500 1m2
4 aylıktan yukarı yaşlarda 10-15 kg. 1m2

green75 10-2010 06:03 PM

merhaba
elinizde alabalık tesisi havuz planı var mı


Şu anda saat : 09:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.