Geri git   Trkiyenin Gdaclar Topluluu - Gda - Gda Mhendisleri > DANIMANLIK HZMETLER > ENDSTRYEL TASARIM
Connect with Facebook
Kayt ol Arama Yeni Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seenekler Arama Stil
Alt 01-2009   #1
S Moderator
 
Oktay SARI - ait Kullanc Resmi (Avatar)
 
yelik tarihi: 27-07-2008
Mesajlar: 689
Tecrbe Puan: 19
Tecrbe Puan: 81
Tecrbe Derecesi : Oktay SARI will become famous soon enough
Oktay SARI will become famous soon enough
Arrow Endstriyel Tasarm Hakknda Herey

Tasarm Nedir
--------------
Bilgisayar programlar ve yar iletkenlerin topografyalar hari olmak zere, endstriyel yolla veya elle retilen herhangi bir nesnenin yan sra bileik bir sistem veya bunu oluturan paralar, setler, takmlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden ok nesnenin veya sunuun bir arada alglanabilen bileimlerini, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri iine alan rn yelpazesinde bulunan rnlerin kendilerinin veya bir parasnn yenilik ve ayrt edici nitelie sahip olmak art ile d grnmlerinin koruma altna alnmasdr.

Bir baka deyile, rnn ss veya estetik grndr. Estetik grn; rnn biimi, rengi, ss veya bunlarn kombinasyonlar sonucu ortaya kan ve gze hitap eden grndr.

Tasarm konusu rn endstriyel yolla birden fazla sayda retilebilmelidir. Eer rn endstriyel yolla birden fazla sayda retilemiyorsa veya retilmek istenmiyorsa, bu durumda ortaya kan rn sanat eseri kapsamna girer ve telif hakk kapsamnda korunur.

rnein, tek olarak retilmi resim veya heykel.

HANG TASARIMLARIN KORUNMASI N BAVURUDA BULUNULMALIDIR?

Yeni ve ayrt edici nitelie sahip tasarmlarn korunmas iin Trk Patent Enstitsne bavuruda bulunulmaldr. Bileik bir rnn bir paras ile ilgili tasarmn kendi yeni ise ve ayrt edici nitelie sahipse ayrca korumadan yararlanr.

KORUMA KAPSAMI DIINDA TUTULAN TASARIMLAR NELERDR?

Yeni ve ayrt edici nitelie sahip olmayan tasarmlar,

Kamu dzeni ve genel ahlaka aykr tasarmlar,

Teknik fonksiyonunun gerekletirilmesinde, tasarmcya, tasarma ilikin zellik ve unsurlarda hibir seenek zgrl brakmayan tasarmlar,

Tasarlanan veya tasarmn uyguland rn baka bir rne mekanik olarak monte edebilmek yahut balayabilmek iin ancak zorunlu biim ve boyutlarda retilebilen tasarmlar,koruma kapsam dndadr.

TASARIMDA YENLK NEDR?

Bir endstriyel tasarmn ayns, bavuru ve rhan tarihinden nce dnyann herhangi bir yerinde kamuya sunulmam ise o tasarm yeni kabul edilir. Tasarm, bavuru tarihinden nceki oniki ay ierisinde tasarmc veya halefi veya bu kiilerin izni ile nc bir kii tarafndan kamuya sunulur veya tasarmc veya halefleri olan kiilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endstriyel tasarmn yenilii etkilenmez.

LKEMZDEK TASARIM TESCL SSTEM NASILDIR?

Trk Patent Enstits’ne yaplan tasarm tescil bavurular, sadece bavuru artlar ve 554 sayl Kanun Hkmnde Kararname’nin 3. Maddesi kapsamna gre incelenerek tescil edilmektedir. Bunun anlam ise, sadece bavuru iin gerekli evraklarn (dileke, vekaletname, cret vb.) var olup olmad hususunda incelemenin yaplmasdr.

Yukarda bahsedilen inceleme sonucunda, herhangi bir eksiklii bulunmayan bavurular tasarm siciline kayt edilir ve Resmi Endstriyel Tasarmlar Blteni’nde yaynlanarak ilan edilir. Yayn tarihinden itibaren 6 ay sre ile, ilan yaplm tasarmla ilgili gerek veya tzel kiiler, ilgili meslek kurulular gerekelerini aka belirtmek ve ilgili ynetmelikte ngrlen artlar yerine getirmek kouluyla tasarm belgesinin verilmesine kar Enstit nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yaplan itiraz ve gerekesi, kendi grlerini aklayabilmesi iin tasarm hakk talep edene gnderilir.

tiraza konu tasarm iin tescilin devam veya iptali konusunda verilecek karar Yeniden nceleme Deerlendirme Kurulu’nda alnr. Yeniden nceleme Deerlendirme Kurulu’nda, itiraz ekinde sunulan itiraz dilekesi ve belgeler dorultusunda karar verilmektedir. tiraza konu tasarmn yllardr piyasada var olduunun bilinmesine ramen eer bu durum itiraz ekinde herhangi bir belge ile ispatlanamaz ise, tescilin devam ynnde Yeniden nceleme deerlendirme Kurulu’nda karar alnmaktadr. tiraz eden, itirazn yazl belgelerle ispatlamak zorundadr. Enstit, tescile konu olan tasarmn yenilik zelliine sahip olup olmad hususunda herhangi bir aratrma yapmamaktadr.

Tescile 6 aylk yasal itiraz sresi ierisinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarm tescil belgesi bavuru sahibine gnderilmektedir.

6 aylk yasal itiraz sresinin karlmas durumunda, tasarm tescil belgesinin hkmszl iin adli mahkemelerde dava alabilir.

AYIRT EDC NTELK NEDR?

Endstriyel tasarmn, bilgilenmi kullanc zerinde yaratt genel izlenim ile bilinen herhangi bir endstriyel tasarmn bu kullancda yaratt izlenim arasnda belirgin bir farkllk olmas, ayrt edici nitelie sahip olma anlamndadr.


Tasarm Tescili
----------------
Tasarm tescili rnn grnm zelliklerini koruma altna alan bir sistemdir.
Bu sistem ile;
• retim yntemi,
• rnn kullanm amac,
• foksiyonel zellikler yada teknik faydalar koruma altna alnamaz.
Biraz daha ak bir ifade ile tasarm tecilinde rnn ilevi koruma kapsamna dahil edilmemektedir. Yzyllardan beri ayn ilevi yerine getirmek iin kullanlan rnler, farkl grsel zelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarm tescili ile korunabilmektedir. Bir baka ifadeyle tasarm tescili ile koruma altna alnann, rnn kullancya salad fayda yada rnn sahip olduu fonksiyonel zellik deil, rne has zgn tasarm zellikleridir.


Neden Tasarm Tescili Almalym
--------------------------------
Rekabeti pazar yapsna sahip ekonomilerde faaliyet gsteren firmalarn alternatif gleri arasnda nemli yere sahip olan tasarm almalar tketiciler iin vazgeilmez unsur haline gelmitir. Bu zellik ile firmalar rekabet gcn arttrma yoluna giderek farkl ve yepyeni tasarmlarla baarya ulamaktadr. Baarnn yolunu aan bu tasarm almalar, hayal gc, youn emek, stn fikirlerden ortaya kmakta ve deer tamaktadr.

Tasarm almalar srasnda yaplan yatrmlarn, sarfedilen emeklerin karlnn beklenmesi ve haliyle alnmas haksahibinin en doal hakkdr. Ancak almalar yapan kii veya kurumlarn bu konuda haksahibi olabilmeleri sadece yeni tasarmlar, kendi kattklar zgn fikirler ve deerle ortaya karmalar ile son bulmamakta, bu deerlerin koruma altna alnmas gerekmektedir.

Firmalarn deerlerine sahip kmalar, baka kii veya kurumlarn kopyalama, hrszlk ve taklitlerinin nne geebilmeleri ve bu balamda elde edilecek gelirin geri dnnn salanmas gerekmektedir. Bu sirklasyon, iletmelerin glenmesi yeni yatrmlara girmesi ve srekli geliim ile ekonominin bymesi anlamna gelmektedir.

Tasarm hakknn baka kiilerce elde edilmesi halinde ve hatta tescil ile koruma alnmas halinde tasarm hakkn geri almak ok zor hale gelmekte, bazen de imkanszlamaktadr.

Tasarmlarn, tasarm tescili ile korunmas Trkiye’de 554 sayl KHK hkmlerine gre Trk Patent Enstits tarafndan yaplmakta ve belgelendirilmektedir.


Tararm Tescili Sreleri
------------------------
lkemizde endstriyel tasarmlarn tescil sreci zet olarak ekli inceleme, endstriyel tasarm tasarm siciline kayt ve yayn, itirazlar ve belgelendirme olarak drt ana ilem srecinden olumaktadr;

a) ekilsel nceleme; Bavuru iin gerekli evraklarn bavuruda sunulup sunulmad, sunulmu ise bu evraklarn ilgili ynetmelik maddelerinde aka ifade edilen nitelikte olup olmadnn incelenmesidir. ( 1 ay)

b) Endstriyel tasarm sicile kayt ve yenileme; Endstriyel tasarm tescil bavurular Endstriyel tasarm siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk resmi Endstriyel Tasarmlar blteninde yaynlanmasdr. ( 15 gn- 1 ay)

c) Tescile tiraz; Yaynlanan tasarmlara, yenilik ve ayrt edici niteli,k vasfna sahip olmad gerekesiyle ya da hak sahipliine dayanarak ilan tarihinden itibaren alt ay iinde Enstit nezdinde itiraz edilmesidir. tiraz edilen tasarmn hak sahiplii ile, yneilik ve ayrt edicilik vasfna sahip olup olmad sunulan belgeler nda Yeniden nceleme ve Deerlendirme Kurulu tarafndan incelenir. ( 6 ay )

d) Belgelendirme; 6 aylk yasal itiraz sresi iersinde endstriyel tasarm tesciline ilikin itirazda bulunulmamas ya da yaplan itirazn reddedilmesi tasarm tescil belgesinin hazrlanmasdr. ( 1-2 ay)

554 sayl Endstriyel Tasarmlarn korunmas hakknda Kanun Hkmnde Kararname uyarnca, bir tasarm tescil bavurusu, bavuru aamasnda “yenilik” ve “ ayrt edici nitelik ” kriterlerine gre incelemeye tabi tutulmamaktadr. Endstriyel tasarm tescil sistemi, itiraza dayal incelemesiz bir sistemdir.


Tasarm Tescili in Gerekli Evraklar
-----------------------------------
Gerekli Belgeler

Endstriyel Tasarm Bavurusu in Gerekli Belgeler

- Bavuru dilekesi,
- Tasarmn grsel anlatmn ieren tarifname (1 adet),
- Tasarmn grsel anlatm (8x8 cm ebadnda veya en fazla 16x16cm 1 adet),
- Bavuru sahibinin tzel kii olmas halinde noterden onayl imza sirkleri,
- Bavuru ve yayn harcnn ve rhan hakk talep ediliyorsa har ve cretinin dendiini gsterir belge,
- Vekaletname

Adres Deiiklii in Gerekli Belgeler:

- Adres deiikliini gsterir belge
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl ,asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- Adres deiiklii sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Vekaletname

nvan Deiiklii in Gerekli Belgeler:

- nvan deiikliini gsterir,Ticaret Sicil Gazetesi asl veya tasdikli sureti veya bu deiiklii gsterir belge
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- nvan deiiklii sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Vekaletname

Nevi Deiiklii in Gerekli Belgeler:

- Nevi deiikliini gsterir belge
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- Nevi deiiklii sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Vekaletname

Devir in Gerekli Belgeler:

- Devir alan ve verenin imza ve beyanlarna havi tasarm ve tasarm adnn getii noter tasdikli devir szlemesi asl
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- Devir ilemi sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Devir alan tzel kii ise imza sirkleri asl
- Vekaletname

Lisans in Gerekli Belgeler :

- Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarn lisansa konu olan tasarm, tasarm tescil numarasn,cretini,sresini belirtir noter tasdikli ve mstenidatl lisans szlemesi asl,
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- Lisans ilemi sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Vekaletname

Veraset Yoluyla ntikal ve Rehin lemi in Gerekli Belgeler:

Miras yoluyla intikal ilemi iin;

- Veraset ilam
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- ntikal sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
- Vekaletname

Rehin ilemi iin;

- Rehin Szlemesi
- Endstriyel Tasarm Belgesi asl veya belge asl sunulamyorsa, onayl Endstriyel Tasarm belgesi dzenlenmesine ilikin talep
- Rehin sicil kayt cretinin dendiini gsterir belge
__________________


=======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄█▓░GIDA TEKNKER░▓█►
=======ஜ۩۞۩ஜ=======
ULUDA NVERSTES


“Hayat boyu baarlarnzn bir zeytin aac kadar kkl ve salam,
Mutluluklarnzn yeni filizlenen yemyeil bir zeytin dal gibi srekli,
Yaamnzn zeytinya ile daha salkl ve gzel olmas dileiyle...”

DENETMSZ GIDAYA HAYIR
Oktay SARI isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 05-2021   #2
Junior Member
 
yelik tarihi: 05-03-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Vlasog is on a distinguished road
Vlasog is on a distinguished road
Standart

tadalafil citrate - <a href="http://tadstrong.com/">canadian online pharmacy tadalafil</a> tadalafil cheap tadalafil
Vlasog isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 16-2021   #3
Senior Member
 
yelik tarihi: 15-04-2021
Mesajlar: 609
Tecrbe Puan: 7
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : MyronweS is on a distinguished road
MyronweS is on a distinguished road
Standart

dating sites for over 50
single chat sites
MyronweS isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 10-2021   #4
Senior Member
 
yelik tarihi: 29-04-2021
Mesajlar: 1.427
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : JavierGob is on a distinguished road
JavierGob is on a distinguished road
Standart

tinder online , browse tinder for free
tinder dating app
JavierGob isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 15-2021   #5
Junior Member
 
yelik tarihi: 15-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofandwb is on a distinguished road
Feofandwb is on a distinguished road
Standart

Приветствую, я здесь отыскал уникальные веб ресурсы для бизнеса, спешите перейти как другие создают капитал на
уникальных направлениях прям в это время.
Список ниже::

???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!

купить стеклянные перегородки
смарт стекло перегородки
воздушно пузырьковая панель
сухой фонтан фото
киев строительство каркасных домов
пузырьковые панели и колонны
ландшафтный дизайн водопады
ландшафтный дизайн услуги
изготовление корпусной мебели под заказ днепропетровск
угловые биокамины
5de6cfa
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>СЃ*ј*°СЂС‚ СЃС‚*µ*є*»*ѕ *ґ*І*µСЂ*ё</a>
<a href=http://green.fontan-stroy.net.ua/>*І*µСЂС‚*ё*є*°*»СЊ*Ѕ*ѕ* µ *ѕ*·*µ*»*µ*Ѕ*µ*Ѕ*ё*µ *І *ё*ЅС‚*µСЂСЊ*µСЂ*µ</a>
<a href=http://glass.fontan-stroy.net.ua/>СЂ*°*·*ґ*І*ё*¶*ЅС‹*µ СЃС‚*µ*є*»СЏ*Ѕ*ЅС‹*µ *ї*µСЂ*µ*і*ѕСЂ*ѕ*ґ*є*ё</a>
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>*ї*°*Ѕ*Ѕ*ѕ *ё*· СЃС‚*°*±*ё*»*ё*·*ёСЂ*ѕ*І *°*Ѕ*Ѕ*ѕ*і*ѕ *јС…*°</a>
<a href=https://www.fontan-stroy.net.ua/>*ї*µС€*µС…*ѕ*ґ*ЅС‹*№ С„*ѕ*ЅС‚*°*Ѕ устр*ѕ*№СЃС‚*І*ѕ</a>
Feofandwb isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 15-2021   #6
Junior Member
 
yelik tarihi: 15-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofanvyt is on a distinguished road
Feofanvyt is on a distinguished road
Standart

Всем привет, я прямо здесь отыскал нестандартные web сайты для ведения бизнеса, успейте узнать как другие создают капитал на
прикольных направлениях прям в это время.
этом нужно видеть:

???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!

изготовление ванной мебели заказ
стабилизированный мох в интерьере квартиры
стабилизированный мох стена
перегородки в ванную
купить мох ягель стабилизированный
биологическая очистка пруда
биокамины встраиваемые
строительство естественного пруда
сталь кортен купить
столешница под заказ
e5de6cf
<a href=http://kamen.fontan-stroy.net.ua/>*єСѓС…*ѕ*Ѕ*ЅС‹*µ СЃС‚*ѕ*»*µС€*Ѕ*ёС*С‹ *ё*· *ёСЃ*єСѓСЃСЃС‚*І*µ*Ѕ*Ѕ*ѕ *і*ѕ *є*°*ј*ЅСЏ С**µ*Ѕ*°</a>
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>СЃ*ј*°СЂС‚ СЃС‚*µ*є*»*ѕ Сѓ*ј*Ѕ*ѕ*µ СЃС‚*µ*є*»*ѕ</a>
<a href=http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/>*ё*·*і*ѕС‚*ѕ*І*»*µ*Ѕ*ё* µ *єСѓС…*ѕ*Ѕ*Ѕ*ѕ*№ *ј*µ*±*µ*»*ё *ї*ѕ*ґ *·*°*є*°*·</a>
<a href=http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/>*ё*·*і*ѕС‚*ѕ*І*»*µ*Ѕ*ё* µ *јСЏ*і*є*ѕ*№ *ј*µ*±*µ*»*ё *Ѕ*° *·*°*є*°*· С…*°СЂСЊ*є*ѕ*І</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>стр*ѕ*ёС‚*µ*»СЊСЃС‚* І*ѕ *±*ѕ*»СЊС€*ѕ*і*ѕ *їСЂСѓ*ґ*°</a>
Feofanvyt isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 15-2021   #7
Junior Member
 
yelik tarihi: 15-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofanwwe is on a distinguished road
Feofanwwe is on a distinguished road
Standart

Салют, я прямо здесь нагуглил профитные web ресурсы для бизнеса, успейте узнать как другие зарабатывают на
уникальных темах прям в эту минуту.
Список тут::

???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!

стеклянные перегородки для офиса
изготовление аквариумов под заказ
строительство большого пруда
смарт стекло с переменной прозрачностью
встраиваемые биокамины угловые
проектирование сухого фонтана
строительство прудов и фонтанов
угловой аквариум на заказ
стабилизированный мох купить харьков
изготовление кухонной мебели на заказ
07_2996
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>*±*ё*ѕ*»*ѕ*і*ёС‡*µСЃ*є*ё *µ *їСЂСѓ*ґС‹</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>СЃС‚*ѕ*ё*ј*ѕСЃС‚СЊ стр*ѕ*ёС‚*µ*»СЊСЃС‚* *° *їСЂСѓ*ґ*°</a>
<a href=http://glass.fontan-stroy.net.ua/>СЃС‚*µ*є*»СЏ*Ѕ*ЅС‹*µ *ї*µСЂ*µ*і*ѕСЂ*ѕ*ґ*є*ё *є*ё*µ*І</a>
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>СЃС‚*°*±*ё*»*ё*·*ёСЂ*ѕ*І *°*Ѕ*ЅС‹*№ *ј*ѕС… *єСѓ*ї*ёС‚СЊ Сѓ*єСЂ*°*ё*Ѕ*°</a>
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>СЃС‚*°*±*ё*»*ё*·*ёСЂ*ѕ*І *°*Ѕ*ЅС‹*µ СЂ*°СЃС‚*µ*Ѕ*ёСЏ</a>
Feofanwwe isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 15-2021   #8
Junior Member
 
yelik tarihi: 15-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofanwpv is on a distinguished road
Feofanwpv is on a distinguished road
Standart

Друзья, я тут нашел интересные веб ресурсы для ведения бизнеса, спешите посмотреть как другие колотят бабки на
крутых направлениях уже сейчас.
Посмотри на это:

???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!

аквариум под заказ днепропетровск
фитостена из стабилизированного мха
строительство прудов и фонтанов
вертикальное озеленение кухни
столешница из искусственного камня цена киев
изготовление любой мебели на заказ
агентство ландшафтного дизайна
аквариум на заказ харьков
строительство частного дома киев
строительство пруда без пленки
9ec51c9
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>СЃ*ј*°СЂС‚ СЌ*»*µ*єС‚СЂ*ѕС…СЂ*ѕ*ј*Ѕ *ѕ*µ СЃС‚*µ*є*»*ѕ</a>
<a href=http://kamen.fontan-stroy.net.ua/>СЃС‚*ѕ*»*µС€*Ѕ*ёС**° *ё*· *ёСЃ*єСѓСЃСЃС‚*І*µ*Ѕ*Ѕ*ѕ *і*ѕ *є*°*ј*ЅСЏ С**µ*Ѕ*° *·*° *ј*µС‚СЂ</a>
<a href=http://panel.fontan-stroy.net.ua/>*їСѓ*·С‹СЂСЊ*є*ѕ*ІС‹*µ *ї*°*Ѕ*µ*»*ё *І*ѕ*ґ*ѕ*ї*°*ґС‹</a>
<a href=http://bio.fontan-stroy.net.ua/>*±*ё*ѕ*є*°*ј*ё*ЅС‹ *Ѕ*°*ї*ѕ*»СЊ*ЅС‹*µ *єСѓ*ї*ёС‚СЊ</a>
<a href=http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/>*ё*·*і*ѕС‚*ѕ*І*»*µ*Ѕ*ё* µ *ј*µ*±*µ*»*ё *І *І*°*Ѕ*ЅСѓСЋ *є*ѕ*ј*Ѕ*°С‚Сѓ *Ѕ*° *·*°*є*°*·</a>
Feofanwpv isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 16-2021   #9
Junior Member
 
yelik tarihi: 16-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofannas is on a distinguished road
Feofannas is on a distinguished road
Standart

*ад Вас видеть на этом сайте, я здесь отыскал интересные блоги для своего нового бизнеса, поспешите узнать как другие создают капитал на
уникальных направлениях прямо сейчас.
Список тут::

???????????, ???? ??????!
https://www.fontan-stroy.net.ua/
???????????, ???? ??????!

столешница из камня цена
строительство домов киев
киев строительство домов
стабилизированный мох на кухне
строительство дома под ключ в киеве
ландшафтный дизайн студия
изготовление мебели на заказ киев
душевые перегородки на заказ
кортен сталь
стеклянные перегородки цена
6cfa599
<a href=http://aqua.fontan-stroy.net.ua/>*°*є*І*°СЂ*ёСѓ*ј *ї*ѕ*ґ *·*°*є*°*· С…*°СЂСЊ*є*ѕ*І</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>*±*ё*ѕ*їСЂСѓ*ґС‹</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>стр*ѕ*ёС‚*µ*»СЊСЃС‚* І*ѕ *єСѓ*ї*°*»СЊ*Ѕ*ѕ*і*ѕ *їСЂСѓ*ґ*°</a>
<a href=http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/>*ё*·*і*ѕС‚*ѕ*І*»*µ*Ѕ*ё* µ *ј*µ*±*µ*»*ё *Ѕ*° *·*°*є*°*· *Ѕ*ё*є*ѕ*»*°*µ*І</a>
<a href=http://corten.fontan-stroy.net.ua/>*є*ѕСЂС‚*µ*Ѕ*ѕ*ІСЃ*є*°С Џ СЃС‚*°*»СЊ *єСѓ*ї*ёС‚СЊ *І Сѓ*єСЂ*°*ё*Ѕ*µ</a>
Feofannas isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Alt 16-2021   #10
Junior Member
 
yelik tarihi: 16-05-2021
Mesajlar: 1
Tecrbe Puan: 0
Tecrbe Puan: 10
Tecrbe Derecesi : Feofanmjc is on a distinguished road
Feofanmjc is on a distinguished road
Standart

*ад Вас видеть на этом сайте, я прямо здесь получил обалденные порталы для ведения бизнеса, спешите узнать как другие делают деньги на
крутых направлениях уже сейчас.
этом нужно видеть:

Green Walls — Ещё один сайт на WordPress
???????????, ???? ??????!
???????????, ???? ??????!

большие аквариумы на заказ
стильный ландшафтный дизайн
коттедж ландшафтный дизайн
натуральный стабилизированный мох
заказать смарт стекло
пруд купальня
смарт гласс стекло
распылитель для пузырьковой панели
биокамины настенные
стабилизированный ягель
69ec51c
Tegs:
<a href=http://corten.fontan-stroy.net.ua/>кортен сталь цена</a>
<a href=http://land.fontan-stroy.net.ua/>ландшафтный дизайн улиц</a>
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>искусственный мох</a>
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>стабилизированный мох в интерьере квартиры</a>
<a href=http://panel.fontan-stroy.net.ua/>пузырьковая панель с зеркалом</a>


вертикальное озеленение днепропетровск
столешница для кухни из искусственного камня цена
столешницы из искусственного камня одесса
изготовление мебели под заказ
столешница на кухню из искусственного камня
Feofanmjc isimli ye imdilik offline konumundadr   Bu mesajdan alnt yap
Cevapla

Tags
tasarimin sicile kaydi, tasarimin sekilsel incelenmesi, tasarimin gorsel anlatilmasi, tasarim nedir, rehin sozlesmesi, marka veraset islemleri, marka unvan degisikligi, marka lisans nedir, marka lisans, marka devir islemleri, marka adres degisikligi, lisans veren, lisans alan, intikal sicil kaydi, endustriyel tasarim nedir, hangi tasarimlar korunur, endustriyel tasarim, tescile itiraz


Konuyu Toplam 1 ye okuyor. (0 Kaytl ye ve 1 Misafir)

 
Seenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Ak
[IMG] Kodlar Ak
HTML-KodlarKapal
Trackbacks are Ak
Pingbacks are Ak
Refbacks are Ak


Benzer Konular

Konu Konuyu Balatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Patent Hakknda Herey Oktay SARI PATENT 86 3 Gn nce 09:04 PM
hamambcei hakknda herey Glsel EN Hijyen ve Sanitasyon 5 09-2021 11:12 PM
Zeytinya ile Alakal Herey Muhittin YILMAZ Zeytinya retimi 7 05-2021 07:46 PM
arap retiminin Yeni Teknolojilerinde Endstriyel Soutma Glsel EN Alkoll ecekler 1 27-2009 08:35 PMu anda saat : 02:16 PM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.