Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > Kimya > Mikrobiyoloji
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 17-2008   #1
S Moderator
 
Gülsel ŞEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-05-2008
Yaş: 43
Mesajlar: 1.128
Tecrübe Puanı: 83
Tecrübe Puanı: 5802
Tecrübe Derecesi : Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Gülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond reputeGülsel ŞEN has a reputation beyond repute
Standart Brucella

Brucella’ların neden olduğu Brucellosis; sığır, koyun, keçi, domuz, koç vs. gibi hayvanlarda, özellikle, testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye yol açan kronik, bulaşıcı, nekrotik ve yangısal infeksiyonlarla ortaya çıkan zoonoz bir hastalıktır.
Brucella cinsindeki etkenler evcil hayvanlarda ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu gibi infekte hayvanların sütleri, sütlü yiyecekler, süt ürünleri ve hatta eti ile insanlara da bulaştıkları ve infekte ettikleri için halk sağlığı yönünden önemli bir grubu oluşturmaktadırlar.
Sığırlarda başta B.abortus ve B.melitensis’in,

Koyun ve keçilerde B.melitensis ve B.abortus’un sorumlu olduğu Brucellosis olgularının,

İnsanlar için önem taşıyanları sırayla B.melitensis, B.suis ve B.abortus’dur.

Brucella cinsindeki mikrorganizmalar Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz küçük kokobasiller tarzında olup, çeşitli biyokimyasal özellikleri ve içerdikleri spesifik M ve A antijenlerinin oranlarına göre farklı türlere ait biyotiplere ayrılırlar.
Ayrıca, genellikle, türlere özgü fajları da bulunmaktadır. Bazı etkenlerle (örneğin; Y.enterocolitica v.s) de teşhiste güçlük yaratan ortak antijenik özellik taşıyan bakterilerdendir.
Aerobik ve mikroaerofilik özellikte olan Brucella etkenleri özel besi yerlerinde 37°C’de 5-7 günde ürerler. Besi yerlerine kan, serum veya protein gibi maddelerin katılması üreme üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca, bu grup etkenleri üretmek için embriyolu tavuk yumurtaları da kullanılabilir.
Deney hayvanlarından ise teşhiste veya patojenite denemelerinde yararlanılır. Kobaylardaki Strauss reaksiyonu deneysel Brucellosis için tipiktir.

Brucella cinsi içerisinde yer alan başlıca 7 tür ve bu türlere ait bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.
1-Brucella abortus: Serolojik ve biyoşimik reaksiyonlarla belirlenebilen birbirinden farklı 9 biyotipi bulunan B.abortus, sığırlarda enzootik karakterde yavru atma hastalığının etkeni olup koyun, keçi, domuz ve insanda da infeksiyon oluşturabilmektedir. Genellikle, ilk izolasyonlarında bazı biyotipler %10 CO2’ye ihtiyaç gösterirler ve H2S testi de pozitiftir.

2- Brucella melitensis: Tipik olarak koyun ve keçilerde Brucellosis’in etkeni olan B.melitensis insanlarda da Malta Humması hastalığını oluşturmaktadır. Ayrıca, sığırlarda da yavru atmaya neden olan etkenin monospesifik serumlarla ortaya konulabilen 3 biyotipi bulunmaktadır. İlk izolasyonlarda %10 CO2’e ihtiyaç göstermez ve H2S testi ise negatiftir.
3- Brucella suis: Etkenin 4 biyotipi bulunmaktadır. Bunlardan ilk üç biyotipi domuzlarda Brucellosis’in başlıca etkenidir. Epidemiyolojik çalışmalar sonucu 2. biyotipin Avrupa tavşanlarında, 3. biyotipin ise ren geyiklerinde infeksiyon oluşturduğu ortaya konulmuştur. Koyun, keçi ve insanlarda da infeksiyon nedeni olabilen bu etkenin ilk izolasyonlarında %10 CO2’e ihtiyaç yoktur ve H2S reaksiyonu bazı suşlarda pozitif bazılarında ise negatiftir.

4- Brucella ovis: Koyun yetiştiriciliği yapılan bölgelerde ortaya çıkan ve ekonomik önemi olan koçların epididimitis’inin etkenidir. Koyunlarda da bazen hastalığa neden olmaktadır. Mikroorganizmanın insanlarda infeksiyon oluşturduğu saptanamamıştır. İlk izolasyonlarından CO2’e gereksinim gösteren etken katı besi yerlerinde R-formunda koloni oluşturur ve H2S reaksiyonu negatiftir.
5- Brucella canis: Köpeklerde infeksiyon oluşturan bu etken, insanlarda da hastalık meydana getirebilmektedir. İlk izolasyonlarda CO2’e ihtiyaç göstermeyen etken R-formunda koloni oluşturmakta ve H2S testi ise negatiftir.

6- Brucella neotomae: Ağaç ratlarından izole edilen bu etkenin insan ve hayvanlarda hastalık meydana getirdiği henüz bildirilmemiştir. İlk izolasyonlarda CO2’e ihtiyaç göstermeyen etken H2S oluşturmaktadır.

7- Deniz memeli orijinli Brucella türleri:Son yıllarda balina, fok, yunus ve su samuru gibi deniz memelilerinden izole edilen etkenler önceleri Brucella maris olarak isimlendirilmiş ancak, son yapılan araştırmalarda bu hayvanlardan izole edilen Brucella izolatlarının, omp 2a ve omp 2b genlerindeki DNA polimorfizmine göre kara memelilerinden izole edilen Brucella türlerinden ayrıldıkları ortaya konulmuş ve deniz memelilerinde en azından iki yeni tür olarak Brucella pinnipediae ve Brucella cetaceae’nin bulunduğu ileri sürülmektedir.

* Ayrıca, Brucella etkenleri atlarda da infeksiyon oluşturmaktadır.Çok bulaşıcı olan Brucellosis’e süt hayvanı yetiştirilen hemen her ülkede sıkça rastlanmaktadır.
Hastalık yavru atmaya, infertiliteye, genital organ infeksiyonlarına ve süt veriminin azalmasına neden olduğundan ağır ekonomik kayıplara da yol açmaktadır.
Dünyada bazı ülkelerde eradike edilmesine rağmen, çoğu ülkede insan ve hayvanlarda ortaya çıkan infeksiyon oranlarında artış görülmektedir.
Entansif hayvan yetiştiriciliği yapılan bölgelerde bulaşma oranı daha fazladır.
Ülkemizde, özellikle, Avrupa ve Rusya’dan damızlık sığır ve süt ineği getirilen yerlere bu hastalık girmiş ve bu hayvanlardan da çevreye yayılma başlamıştır.
Hastalık etkeni en çok gebe hayvanların uterus içeriği, fötus ve fötal membranlarda bulunur. Aynı zamanda bunlar hastalık kaynağı olarak önemli bir yer tutarlar.
İnfekte hayvanların uterus akıntıları, süt, atık yavru, fötal sıvı ve membranları ile plasentada bulunan etkenlerle meralar, gıdalar ve sular kontamine olabilir. Bunların yenmesi ve içilmesi suretiyle infeksiyon sindirim sistemi yolu ile alınır.
Atlardaki cidago yaraları ve higromalardan gelen akıntılar içindeki etkenler de aynı şekilde merayı kontamine edebilir. Yine infekte uterus akıntıları ve idrarla bulaşmış olan kuyruk aracılığı ile diğer hayvanların deri ve konjuktivalarına etken bulaştırılabilir.
Diğer taraftan Brucella etkenlerini içeren sütün yere akıtılmasıyla şekillenen bulaşık altlık ve yerle temasa gelen sağlıklı hayvanların memeleri de infekte olabilir. Hastalığın bulaştırılmasında infekte boğa ve koçlar da önemli rol oynarlar.
Dolayısıyla hayvanlarda bulaşma daha ziyade sindirim ve genital sistem yolu ile olmaktadır. Genital yolla bulaşmada etkeni taşıyan erkek hayvanlar bulaşmaya neden oldukları gibi tabii aşımlarda mekanik olarak bir dişiden diğerine etkeni bulaştırabilirler.
Brucellosis’li ineklerin çoğu yavru attıktan sonra haftalarca ve hatta aylarca sütleri ile etkeni çıkarırlar. Sütle etkenin çıkışı aralıklı olup laktasyonun sonuna doğru daha fazla sıklaşır.
Yavru atıldıktan veya doğduktan sonra akıntılar içinde çok fazla sayıda mikroorganizma bulunur. Fakat, miktarı 1-2 hafta içinde azalmasına karşılık 6 ay veya daha uzun bir süre devam edebilir.
Hayvanların çoğunluğu doğumdan sonra kolostrum ve sütle ilk hafta oldukça fazla sayıda (200.000/ml) etken çıkarırlar. Daha sonraları ise, az sayıda fakat, uzun süren bir mikroorganizma saçma devresi başlar.
Son yıllarda, Brucella vektör ve rezervuarları üzerinde çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarla, değişik familyalara bağlı vahşi hayvanlar, artropodlar, kemiriciler ve etcillerin hastalığın yayılmasında rol oynadığı ortaya konulmuştur.
İnfeksiyonun insanlara bulaştırılmasında köpeklerin, özellikle de çoban köpeklerinin de önem taşıdığı bildirilmiştir. Hastalığın naklinde sinek, sivrisinek, tahta kurusu, kene, pire gibi artropodlarla yabani tavşan, sıçan, fare gibi kemiricilerin rolü olduğu bildirilmiştir. Serçe, karga, kerkenez gibi kuşların da portör olabilecekleri ve bazen geyik, dağ keçisi ve ceylanlarda da infeksiyon görüldüğünden hastalığın yayılmasında bunların da rol oynayabilecekleri bildirilmektedir.
Ayrıca, hastalığın bir sürüden diğerine yayılmasında hayvan hareketlerinin çok büyük önemi vardır.

İnsanlar, Brucella etkenlerini sindirim, solunum (inhalasyon), deri ve konjunktiva yolu ile almaktadırlar. Sağlam deriden etkenin geçmesi çok zor olmasına rağmen, özellikle, ıslanmış deri porlarının bir portantre gibi görev yapması, güç doğumlar sırasında ve hayvanları aşılama esnasında, özellikle, Veteriner Hekimler risk altında kalırlar.
Ayrıca, aşı uygulamalarında meydana gelen aksaklıklarda da (enjektör kırılmaları, aşının enjeksiyon sırasında sıçraması gibi v.s) etken göz konjunktivasına bulaşabilmektedir.
Süt orijinli bulaşma, hayvanlar için olduğu kadar, insan sağlığı yönünden de çok önemlidir. Özellikle, mikroorganizma içeren çiğ sütle yapılmış tereyağı, krema, kaymak, taze peynir ve ekşitilmiş sütü yiyenlere hastalık kolayca geçer.
Ayrıca, hayvanlarla direkt temasta olan hayvan sahipleri, bakıcılar, çobanlar, güç doğumlara müdahale eden hekimler, laboratuvar elemanları; özellikle, atık fötuslar ve plasenta atıklarından infekte olabilirler.
İnsanlar için bir diğer bulaşma yolu da sığır, koyun ve keçilere uygulanan B.abortus S19 ve B.melitensis Rev.1 canlı aşılarıdır. İnsanlar her an bu bulaşma riski altındayken, hayvanlar arasında aşı suşunun bulaştığı saptanamamıştır.
Bu aşılar laktasyondan ve gebelikten önce hayvanlara uygulanırsa, kesinlikle sütle çıkmaz, dolayısiyle aşı suşlarının sütle insanlara bulaşması söz konusu olamaz. Aynı şekilde doğum sonrası vajen ve memelerde de bulunmayan bu aşı suşları diğer personel için de tehlike arzetmez.. Çünkü, yapılan çalışmalarla, aşı suşlarının aşılanan hayvanların dokularında ancak 3-4 ay kalabildiği saptanmıştır.

İnsanlar, ayrıca Brucella etkenlerini etlerden de almaktadırlar. Özellikle, mezbaha elemanları ile, çiğ et yeme alışkanlığı bulunan yörelerdeki insanlar her zaman bu risk altındadırlar.
Sindirim sistemiyle Brucellosis’in oluşabilmesi için 5.000 adet B.melitensis yeterli olmakla birlikte, B.abortus ve B.suis’de bu sayı 106(1.000.000) ve 107 (10.000.000) civarındadır. İnsanlarda inhalasyonla solunum sisteminden infeksiyonun oluşabilmesinde B.melitensis için 1300 jerm ve B.abortus ve B.suis için 100 jerm yeterli olmaktadır.
Şu an için dünyada başta ada ülkeleri olmak üzere bazı ülkeler (17 ülke) Brucellosis’i, hayvanlarından eradike ettiklerini bildirmişlerdir. Fakat, bu ülkelerdeki insanlarda hastalığın halen görülmesi de enteresandır.
Yapılan çalışmalarda, Brucellosis’li kişilerin, infeksiyonu, bu hastalığın endemik tarzda seyrettiği ülkelere yapmış oldukları seyahatler sırasında aldıkları ve klinik belirtilerinin ise ülkelerine döndükten sonra ortaya çıktığı şeklinde açıklanmaktadır.
__________________
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
Mevlana
Gülsel ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 22-2008   #2
Moderator
 
Üyelik tarihi: 14-04-2008
Nerden: Akşehir/KONYA
Mesajlar: 529
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 571
Tecrübe Derecesi : AlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to all
AlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to allAlgaReN is a name known to all
Arrow

GülseL Hanımın Brucella hakkında verdiği bilgileri sunum şeklinde ilave etmek istiyorum.
Dosya rar. uzantılı
ŞİFRE : AlgaReN
http://www.dosya.tc/sunumumbrucella_1_.rar.html
AlgaReN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 07-2009   #3
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 31-01-2009
Yaş: 33
Mesajlar: 4
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : duhan is on a distinguished road
duhan is on a distinguished road
Standart

ahhh bu burucella benım omrumu yedı yaa. ne mubarek bısey....ben bır gıda teknıkerıyım .....
__________________
DuHaN
duhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 05-2021   #4
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 05-03-2021
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : Fgmftw is on a distinguished road
Fgmftw is on a distinguished road
Standart

generic tadalafil reviews - <a href="http://tadstrong.com/">tadalafil online reviews</a> buy tadalafil 20mg price
Fgmftw isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
brucella suis, brucella ovis, brucella neotomae, brucella melitensis, brucella etkenleri, brucella canis, brucella abortus, bmelitensis, brucella sut laktasyon


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Şu anda saat : 03:08 AM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.